_version_ 1799746662218858496
annif_keywords_txtF_mv sosiaalinen media markkinointi viestintä yhteisöllisyys sosiaaliset verkostot
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p20774 http://www.yso.fi/onto/yso/p5878 http://www.yso.fi/onto/yso/p36 http://www.yso.fi/onto/yso/p5522 http://www.yso.fi/onto/yso/p408
author Pellinen, Teemu
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Music, Art and Culture Studies Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Musiikkitiede Musicology 3051
author_facet Pellinen, Teemu Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Music, Art and Culture Studies Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Musiikkitiede Musicology 3051 Pellinen, Teemu
author_sort Pellinen, Teemu
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2024-03-27T21:04:10Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Musiikkimarkkinoinnin toteutuksen keinoja ja sovelluksia 2020-luvun sosiaalisessa mediassa</title><creator>Pellinen, Teemu</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Music, Art and Culture Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Musiikkitiede</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Musicology</contributor><contributor type="oppiainekoodi">3051</contributor><subject type="other">musiikkimarkkinointi</subject><subject type="other">audiovisuaalisuus</subject><subject type="yso">markkinointi</subject><subject type="yso">sosiaalinen media</subject><subject type="yso">musiikki</subject><subject type="yso">TikTok</subject><subject type="yso">digitaalinen markkinointi</subject><subject type="yso">kulttuurintutkimus</subject><available>2024-03-27T08:22:26Z</available><issued>2024</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94087</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202403272631</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202403272631</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/94087/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202403272631.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202403272631.pdf" type="application/pdf" length="219337" sequence="1"/><recordID>123456789_94087</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_94087
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:12Z
main_date 2024-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2024
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/94087\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202403272631.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202403272631.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 3051
publication_first_indexed 2024-03-27T21:04:10Z
publishDate 2024
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Pellinen, Teemu Musiikkimarkkinoinnin toteutuksen keinoja ja sovelluksia 2020-luvun sosiaalisessa mediassa musiikkimarkkinointi audiovisuaalisuus markkinointi sosiaalinen media musiikki TikTok digitaalinen markkinointi kulttuurintutkimus
subject_txtF Musiikkitiede
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_94087&index=0&size=large
title Musiikkimarkkinoinnin toteutuksen keinoja ja sovelluksia 2020-luvun sosiaalisessa mediassa
title_full Musiikkimarkkinoinnin toteutuksen keinoja ja sovelluksia 2020-luvun sosiaalisessa mediassa
title_fullStr Musiikkimarkkinoinnin toteutuksen keinoja ja sovelluksia 2020-luvun sosiaalisessa mediassa Musiikkimarkkinoinnin toteutuksen keinoja ja sovelluksia 2020-luvun sosiaalisessa mediassa
title_full_unstemmed Musiikkimarkkinoinnin toteutuksen keinoja ja sovelluksia 2020-luvun sosiaalisessa mediassa Musiikkimarkkinoinnin toteutuksen keinoja ja sovelluksia 2020-luvun sosiaalisessa mediassa
title_short Musiikkimarkkinoinnin toteutuksen keinoja ja sovelluksia 2020-luvun sosiaalisessa mediassa
title_sort musiikkimarkkinoinnin toteutuksen keinoja ja sovelluksia 2020 luvun sosiaalisessa mediassa
title_txtP Musiikkimarkkinoinnin toteutuksen keinoja ja sovelluksia 2020-luvun sosiaalisessa mediassa
topic musiikkimarkkinointi audiovisuaalisuus markkinointi sosiaalinen media musiikki TikTok digitaalinen markkinointi kulttuurintutkimus
topic_facet TikTok audiovisuaalisuus digitaalinen markkinointi kulttuurintutkimus markkinointi musiikki musiikkimarkkinointi sosiaalinen media
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94087 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202403272631
work_keys_str_mv AT pellinenteemu musiikkimarkkinoinnintoteutuksenkeinojajasovelluksia2020luvunsosiaalisessamediassa