Showing 101 - 120 results of 1,036 for search '', query time: 0.02s Refine Results
 1. 101

  Peruskoulun opinto-ohjaajan työ ja koulutus ammatinvalinnanohjauksen osalta by Siitari, Maija-Liisa

  Published 1985
  Master's thesis
 2. 102

  Lasten kokema hyvinvointi porilaisissa peruskouluissa by Kettunen, Heli

  Published 2008
  Get full text
  Master's thesis
 3. 103

  Peruskoulun, oppikoulun ja kansalaiskoulun oppilaiden kouluasenteista by Salo, Ritva

  Published 1974
  Master's thesis
 4. 104

  Spiraaliperiaate peruskoulun ja lukion matematiikan opetuksessa by Koponen, Ritva

  Published 1973
  Master's thesis
 5. 105

  Matematiikan valinnaisuus peruskoulun yläasteella by Luoma-aho, Erkki

  Published 2000
  Master's thesis
 6. 106

  Peruskoulun 7. ja 8.-luokkien luokanvalvojien asennoitumisesta häiriökäytösprobleemaan by Kausamo, Kimmo

  Published 1984
  Master's thesis
 7. 107

  Minäkäsitys Steinerkoulun ja peruskoulun opettajaksi valmistuvilla by Castrén, Pia Helena

  Published 1990
  Master's thesis
 8. 108

  Peruskoulun opinto-ohjaajien koulutuksen yhteys toimintapyrkimyksiin opinto-ohjaajien tehtävissä by Sippola, Erkki

  Published 1974
  Master's thesis
 9. 109

  Koulusuunnittelutoimikuntien jäsenten asennoituminen eräisiin paikallisen koulusuunnittelun ongelmiin by Kokkonen, Erkki

  Published 1973
  Master's thesis
 10. 110

  Viihtymättömyys koululiikunnassa peruskoulun kahdeksasluokkalaisilla by Valkonen, Harri

  Published 1996
  Master's thesis
 11. 111

  Oppilaan yhteys kotiseutuun : käsiterakennelma kotiseutuopetuksen suunnittelun tueksi peruskoulun ala-asteelle by Hakola, Anu

  Published 1996
  Master's thesis
 12. 112

  Peruskoulun kuudesluokkalaisten minäkäsitys käsityössä by Nelimarkka, Seija

  Published 1987
  Master's thesis
 13. 113

  Tietojenkäsittelyn opetus peruskoulussa ja lukiossa by Niuranen, Sirkka

  Published 1980
  Master's thesis
 14. 114

  Eräiden matemaattisten käsitteiden kehittyminen peruskoulun 4.-6 luokkien oppilailla by Strömberg, Aimo

  Published 1979
  Master's thesis
 15. 115

  Oppikouluun siirtymisen aiheuttamat muutokset kansakoululuokkien sosiaalisessa struktuurissa by Ilonen, Kerttu

  Published 1961
  Master's thesis
 16. 116

  Kemian oppiminen ja asenteet alakoulussa opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen by Saarinen, Hanna

  Published 2007
  Master's thesis
 17. 117

  Leirikäsittelyn vaikutus eräisiin persoonallisuuden piirteisiin peruskoulun ala-asteen oppilailla by Lindh, Raimo

  Published 1980
  Master's thesis
 18. 118

  Käsityön nelikenttä peruskoulun käsityönopettajan työvälineenä by Lehti, Sanni

  Published 2010
  Master's thesis
 19. 119

  Englannin sanaston oppimisesta peruskoulun ala-asteen viidennellä ja kuudennella luokalla by Salminen, Olli

  Published 1986
  Master's thesis
 20. 120

  Tulosjohtamisajattelu peruskoulun johtamisessa by Mäkinen, Jyri

  Published 1994
  Master's thesis
Search Tools: RSS Feed