Showing 1 - 20 results of 47,224 for search '', query time: 0.04s Refine Results
 1. 1

  Ante-dependence-kovarianssirakenteen käyttö toistomittausten keskiarvojen analysoinnissa by Nissinen, Kari

  Published 1993
  Licentiate thesis
 2. 2

  Peruskoululaisten kokemuksia ja näkemyksiä kouluterveydenhuollosta by Maunula, Maija

  Published 2003
  Licentiate thesis
 3. 3

  Ryväsaineistojen sisäkorreloituneiden tulosmuuttujien logitmallitus by Roikonen, Anja

  Published 1996
  Licentiate thesis
 4. 4

  Merkintä-takaisinpyyntimenetelmään liittyviä tarkasteluja rapupopulaation koon estimoinnissa by Partanen, Päivi

  Published 1993
  Licentiate thesis
 5. 5

  Työparien luokitusarviointien yhdenmukaisuus lastensuojelussa by Heinonen, Riitta

  Published 2005
  Licentiate thesis
 6. 6

  Vastausaikojen mallintaminen psykologisissa testeissä by Jäppilä, Tuija

  Published 1999
  Licentiate thesis
 7. 7

  Ohjelmamoduulin sisäisen ja ulkoisen monimutkaisuuden mittaus by Rask, Raimo

  Published 1985
  Licentiate thesis
 8. 8
 9. 9

  Tilastolliset pienalueanalyysit keuhkosyövän ilmaantuvuudesta päästölähteen ympäristössä by Kokki, Esa

  Published 2000
  Licentiate thesis
 10. 10

  Aluekiintiöinti ositetussa otannassa by Keto, Mauno, kirjoittaja

  Published 2014
  JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive
  Licentiate thesis
 11. 11

  Koulun tuloksellisuus? : filosofisia valotuksia koulun tuloksellisuuden problematiikkaan suomalaisessa yhteiskunnassa by Oravakangas, Aini

  Published 2005
  Doctoral dissertation
 12. 12

  Koetun sosiaalisen tuen, pätevyyden, itsearvostuksen ja liikunnan yhteyksiä nuoruusiän kasvuvuosina by Salmela, Jaana

  Published 2006
  Doctoral dissertation
 13. 13
 14. 14

  Rakenteissa kiinni? : perusopetuksen yhtenäistämisprosessi kunnan kouluorganisaation muutoshaasteena by Johnson, Peter

  Published 2006
  Doctoral dissertation
 15. 15

  Tuutorointi avoimen yliopiston opetuksessa : tuutoroinnin kehittämistä koskeva toimintatutkimus by Jääskelä, Päivikki

  Published 2005
  Doctoral dissertation
 16. 16

  Opintie pienluokan kautta : peruskoulun alkuopetuksen pienluokkatoiminnan arviointia by Jokinen, Katja

  Published 2012
  Get full text
  Doctoral dissertation
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Search Tools: RSS Feed