Lastensuojelun asiakkaisiin kohdistuva kaupallistettu seksuaaliväkivalta integroiva kirjallisuuskatsaus seksuaalisen itsemääräämisoikeuden näkökulmasta tarkasteltuna

Bibliographic Details
Main Author: Mäläskä, Sanna
Other Authors: Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Faculty of Humanities and Social Sciences, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Department of Social Sciences and Philosophy, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä, Sosiaalityö, Social Work, 210
Format: Bachelor's thesis
Language:fin
Published: 2024
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95704
_version_ 1802281837277478912
annif_keywords_txtF_mv seksuaalirikokset lastensuojelu seksuaalinen hyväksikäyttö kirjallisuuskatsaukset kokemukset
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p6010 http://www.yso.fi/onto/yso/p2289 http://www.yso.fi/onto/yso/p5386 http://www.yso.fi/onto/yso/p7595 http://www.yso.fi/onto/yso/p3209
author Mäläskä, Sanna
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Sosiaalityö Social Work 210
author_facet Mäläskä, Sanna Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Sosiaalityö Social Work 210 Mäläskä, Sanna
author_sort Mäläskä, Sanna
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2024-06-10T20:00:51Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Lastensuojelun asiakkaisiin kohdistuva kaupallistettu seksuaaliv&#xE4;kivalta : integroiva kirjallisuuskatsaus seksuaalisen itsem&#xE4;&#xE4;r&#xE4;&#xE4;misoikeuden n&#xE4;k&#xF6;kulmasta tarkasteltuna</title><creator>M&#xE4;l&#xE4;sk&#xE4;, Sanna</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Social Sciences and Philosophy</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Sosiaality&#xF6;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Social Work</contributor><contributor type="oppiainekoodi">210</contributor><subject type="other">kaupallistettu seksuaaliv&#xE4;kivalta</subject><subject type="other">vastikkeellinen seksi</subject><subject type="other">kaupallinen seksuaalinen hyv&#xE4;ksik&#xE4;ytt&#xF6;</subject><subject type="yso">seksuaalirikokset</subject><subject type="yso">lastensuojelu</subject><subject type="yso">nuoret</subject><subject type="yso">v&#xE4;kivalta</subject><subject type="yso">sijaishuolto</subject><available>2024-06-10T09:30:36Z</available><issued>2024</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95704</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202406104475</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202406104475</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/95704/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202406104475.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202406104475.pdf" type="application/pdf" length="1195747" sequence="1"/><recordID>123456789_95704</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_95704
language fin
last_indexed 2024-06-10T20:06:28Z
main_date 2024-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2024
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/95704\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202406104475.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202406104475.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 210
publication_first_indexed 2024-06-10T20:00:51Z
publishDate 2024
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Mäläskä, Sanna Lastensuojelun asiakkaisiin kohdistuva kaupallistettu seksuaaliväkivalta : integroiva kirjallisuuskatsaus seksuaalisen itsemääräämisoikeuden näkökulmasta tarkasteltuna kaupallistettu seksuaaliväkivalta vastikkeellinen seksi kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö seksuaalirikokset lastensuojelu nuoret väkivalta sijaishuolto
subject_txtF Sosiaalityö
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_95704&index=0&size=large
title Lastensuojelun asiakkaisiin kohdistuva kaupallistettu seksuaaliväkivalta : integroiva kirjallisuuskatsaus seksuaalisen itsemääräämisoikeuden näkökulmasta tarkasteltuna
title_full Lastensuojelun asiakkaisiin kohdistuva kaupallistettu seksuaaliväkivalta : integroiva kirjallisuuskatsaus seksuaalisen itsemääräämisoikeuden näkökulmasta tarkasteltuna
title_fullStr Lastensuojelun asiakkaisiin kohdistuva kaupallistettu seksuaaliväkivalta : integroiva kirjallisuuskatsaus seksuaalisen itsemääräämisoikeuden näkökulmasta tarkasteltuna Lastensuojelun asiakkaisiin kohdistuva kaupallistettu seksuaaliväkivalta : integroiva kirjallisuuskatsaus seksuaalisen itsemääräämisoikeuden näkökulmasta tarkasteltuna
title_full_unstemmed Lastensuojelun asiakkaisiin kohdistuva kaupallistettu seksuaaliväkivalta : integroiva kirjallisuuskatsaus seksuaalisen itsemääräämisoikeuden näkökulmasta tarkasteltuna Lastensuojelun asiakkaisiin kohdistuva kaupallistettu seksuaaliväkivalta : integroiva kirjallisuuskatsaus seksuaalisen itsemääräämisoikeuden näkökulmasta tarkasteltuna
title_short Lastensuojelun asiakkaisiin kohdistuva kaupallistettu seksuaaliväkivalta
title_sort lastensuojelun asiakkaisiin kohdistuva kaupallistettu seksuaaliväkivalta integroiva kirjallisuuskatsaus seksuaalisen itsemääräämisoikeuden näkökulmasta tarkasteltuna
title_sub integroiva kirjallisuuskatsaus seksuaalisen itsemääräämisoikeuden näkökulmasta tarkasteltuna
title_txtP Lastensuojelun asiakkaisiin kohdistuva kaupallistettu seksuaaliväkivalta : integroiva kirjallisuuskatsaus seksuaalisen itsemääräämisoikeuden näkökulmasta tarkasteltuna
topic kaupallistettu seksuaaliväkivalta vastikkeellinen seksi kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö seksuaalirikokset lastensuojelu nuoret väkivalta sijaishuolto
topic_facet kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö kaupallistettu seksuaaliväkivalta lastensuojelu nuoret seksuaalirikokset sijaishuolto vastikkeellinen seksi väkivalta
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95704 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202406104475
work_keys_str_mv AT mäläskäsanna lastensuojelunasiakkaisiinkohdistuvakaupallistettuseksuaaliväkivaltaintegroivakirja