_version_ 1801103296368214016
annif_keywords_txtF_mv juoksu juoksijat harjoittelu kestävyysjuoksu liikunta
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p9087 http://www.yso.fi/onto/yso/p9037 http://www.yso.fi/onto/yso/p26412 http://www.yso.fi/onto/yso/p2711 http://www.yso.fi/onto/yso/p916
author Ikonen, Juho-Pekka
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Biomekaniikka Biomechanics 5012
author_facet Ikonen, Juho-Pekka Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Biomekaniikka Biomechanics 5012 Ikonen, Juho-Pekka
author_sort Ikonen, Juho-Pekka
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Liikunta- ja terveystieteet
faculty_txtF Liikuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2024-05-28T20:00:28Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Hapenkulutuksen ja askelmuuttujien yhteys pitk&#xE4;kestoisessa tasavauhtisessa juoksussa</title><creator>Ikonen, Juho-Pekka</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Liikunta- ja terveystieteet</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Biomekaniikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Biomechanics</contributor><contributor type="oppiainekoodi">5012</contributor><subject type="other">hapenkulutus</subject><subject type="other">pitk&#xE4;kestoinen</subject><subject type="other">askelmuuttujat</subject><subject type="other">kiihtyvyyssensori</subject><subject type="yso">v&#xE4;symys</subject><subject type="yso">juoksu</subject><subject type="yso">kest&#xE4;vyysjuoksu</subject><subject type="yso">kuormitus</subject><subject type="yso">taloudellisuus</subject><available>2024-05-28T08:11:05Z</available><issued>2024</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95247</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202405284010</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202405284010</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/95247/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202405284010.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202405284010.pdf" type="application/pdf" length="518976" sequence="1"/><recordID>123456789_95247</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_95247
language fin
last_indexed 2024-05-28T20:00:28Z
main_date 2024-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2024
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/95247\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202405284010.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202405284010.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 5012
publication_first_indexed 2024-05-28T20:00:28Z
publishDate 2024
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Ikonen, Juho-Pekka Hapenkulutuksen ja askelmuuttujien yhteys pitkäkestoisessa tasavauhtisessa juoksussa hapenkulutus pitkäkestoinen askelmuuttujat kiihtyvyyssensori väsymys juoksu kestävyysjuoksu kuormitus taloudellisuus
subject_txtF Biomekaniikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_95247&index=0&size=large
title Hapenkulutuksen ja askelmuuttujien yhteys pitkäkestoisessa tasavauhtisessa juoksussa
title_full Hapenkulutuksen ja askelmuuttujien yhteys pitkäkestoisessa tasavauhtisessa juoksussa
title_fullStr Hapenkulutuksen ja askelmuuttujien yhteys pitkäkestoisessa tasavauhtisessa juoksussa Hapenkulutuksen ja askelmuuttujien yhteys pitkäkestoisessa tasavauhtisessa juoksussa
title_full_unstemmed Hapenkulutuksen ja askelmuuttujien yhteys pitkäkestoisessa tasavauhtisessa juoksussa Hapenkulutuksen ja askelmuuttujien yhteys pitkäkestoisessa tasavauhtisessa juoksussa
title_short Hapenkulutuksen ja askelmuuttujien yhteys pitkäkestoisessa tasavauhtisessa juoksussa
title_sort hapenkulutuksen ja askelmuuttujien yhteys pitkäkestoisessa tasavauhtisessa juoksussa
title_txtP Hapenkulutuksen ja askelmuuttujien yhteys pitkäkestoisessa tasavauhtisessa juoksussa
topic hapenkulutus pitkäkestoinen askelmuuttujat kiihtyvyyssensori väsymys juoksu kestävyysjuoksu kuormitus taloudellisuus
topic_facet askelmuuttujat hapenkulutus juoksu kestävyysjuoksu kiihtyvyyssensori kuormitus pitkäkestoinen taloudellisuus väsymys
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95247 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202405284010
work_keys_str_mv AT ikonenjuhopekka hapenkulutuksenjaaskelmuuttujienyhteyspitkäkestoisessatasavauhtisessajuoksussa