_version_ 1803005668542644224
annif_keywords_txtF_mv opettajat opetus kokemukset peruskoulu mobiililaitteet
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p1117 http://www.yso.fi/onto/yso/p2630 http://www.yso.fi/onto/yso/p3209 http://www.yso.fi/onto/yso/p2518 http://www.yso.fi/onto/yso/p4834
author Kinnunen, Hanna
author2 Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Kokkolan yliopistokeskus Chydenius University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Teacher Education Luokanopettajakoulutus 103
author_facet Kinnunen, Hanna Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Kokkolan yliopistokeskus Chydenius University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Teacher Education Luokanopettajakoulutus 103 Kinnunen, Hanna
author_sort Kinnunen, Hanna
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Opettajankoulutuslaitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2024-05-27T20:00:48Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Opettajien kokemuksia &#xE4;lylaitteiden k&#xE4;yt&#xF6;st&#xE4; opetuksessa</title><creator>Kinnunen, Hanna</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Kokkolan yliopistokeskus Chydenius</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kokkolan yliopistokeskus Chydenius</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="other">erilaiset oppimisymp&#xE4;rist&#xF6;t</subject><subject type="other">&#xE4;lylaitteet</subject><subject type="yso">tieto- ja viestint&#xE4;tekniikka</subject><subject type="yso">oppimisymp&#xE4;rist&#xF6;</subject><subject type="yso">digitalisaatio</subject><subject type="yso">opetusteknologia</subject><available>2024-05-27T10:27:03Z</available><issued>2024</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95243</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202405274006</identifier><language type="iso">fin</language><rights>In Copyright</rights><rights type="accesslevel">openAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202405274006</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/95243/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202405274006.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202405274006.pdf" type="application/pdf" length="513902" sequence="1"/><recordID>123456789_95243</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_95243
language fin
last_indexed 2024-06-18T20:01:01Z
main_date 2024-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2024
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/95243\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202405274006.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202405274006.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 103
publication_first_indexed 2024-05-27T20:00:48Z
publishDate 2024
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Kinnunen, Hanna Opettajien kokemuksia älylaitteiden käytöstä opetuksessa erilaiset oppimisympäristöt älylaitteet tieto- ja viestintätekniikka oppimisympäristö digitalisaatio opetusteknologia
subject_txtF Luokanopettajakoulutus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_95243&index=0&size=large
title Opettajien kokemuksia älylaitteiden käytöstä opetuksessa
title_full Opettajien kokemuksia älylaitteiden käytöstä opetuksessa
title_fullStr Opettajien kokemuksia älylaitteiden käytöstä opetuksessa Opettajien kokemuksia älylaitteiden käytöstä opetuksessa
title_full_unstemmed Opettajien kokemuksia älylaitteiden käytöstä opetuksessa Opettajien kokemuksia älylaitteiden käytöstä opetuksessa
title_short Opettajien kokemuksia älylaitteiden käytöstä opetuksessa
title_sort opettajien kokemuksia älylaitteiden käytöstä opetuksessa
title_txtP Opettajien kokemuksia älylaitteiden käytöstä opetuksessa
topic erilaiset oppimisympäristöt älylaitteet tieto- ja viestintätekniikka oppimisympäristö digitalisaatio opetusteknologia
topic_facet digitalisaatio erilaiset oppimisympäristöt opetusteknologia oppimisympäristö tieto- ja viestintätekniikka älylaitteet
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95243 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202405274006
work_keys_str_mv AT kinnunenhanna opettajienkokemuksiaälylaitteidenkäytöstäopetuksessa