_version_ 1803005659886649344
annif_keywords_txtF_mv nuoret itsetuntemus motivaatio yläkoulu koulukiusaaminen
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p11617 http://www.yso.fi/onto/yso/p17218 http://www.yso.fi/onto/yso/p4734 http://www.yso.fi/onto/yso/p21292 http://www.yso.fi/onto/yso/p70
author Hautala, Pinja Mäntylä, Maiju
author2 Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Department of Education Kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Special Education Erityispedagogiikka 101
author_facet Hautala, Pinja Mäntylä, Maiju Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Department of Education Kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Special Education Erityispedagogiikka 101 Hautala, Pinja Mäntylä, Maiju
author_sort Hautala, Pinja
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2024-05-23T20:01:03Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Kouluun kiinnittymisen yhteys min&#xE4;pystyvyyteen 9.-luokkalaisilla nuorilla</title><creator>Hautala, Pinja</creator><creator>M&#xE4;ntyl&#xE4;, Maiju</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Special Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Erityispedagogiikka</contributor><contributor type="oppiainekoodi">101</contributor><subject type="other">kouluun kiinnittyminen</subject><subject type="yso">min&#xE4;pystyvyys</subject><subject type="yso">nuoret</subject><subject type="yso">yl&#xE4;koulu</subject><available>2024-05-23T05:47:39Z</available><issued>2024</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95085</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202405233849</identifier><language type="iso">fin</language><rights>In Copyright</rights><rights type="accesslevel">openAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202405233849</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/95085/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202405233849.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202405233849.pdf" type="application/pdf" length="795829" sequence="1"/><recordID>123456789_95085</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_95085
language fin
last_indexed 2024-06-18T20:01:06Z
main_date 2024-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2024
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/95085\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202405233849.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202405233849.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 101
publication_first_indexed 2024-05-23T20:01:03Z
publishDate 2024
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Hautala, Pinja Mäntylä, Maiju Kouluun kiinnittymisen yhteys minäpystyvyyteen 9.-luokkalaisilla nuorilla kouluun kiinnittyminen minäpystyvyys nuoret yläkoulu
subject_txtF Erityispedagogiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_95085&index=0&size=large
title Kouluun kiinnittymisen yhteys minäpystyvyyteen 9.-luokkalaisilla nuorilla
title_full Kouluun kiinnittymisen yhteys minäpystyvyyteen 9.-luokkalaisilla nuorilla
title_fullStr Kouluun kiinnittymisen yhteys minäpystyvyyteen 9.-luokkalaisilla nuorilla Kouluun kiinnittymisen yhteys minäpystyvyyteen 9.-luokkalaisilla nuorilla
title_full_unstemmed Kouluun kiinnittymisen yhteys minäpystyvyyteen 9.-luokkalaisilla nuorilla Kouluun kiinnittymisen yhteys minäpystyvyyteen 9.-luokkalaisilla nuorilla
title_short Kouluun kiinnittymisen yhteys minäpystyvyyteen 9.-luokkalaisilla nuorilla
title_sort kouluun kiinnittymisen yhteys minäpystyvyyteen 9 luokkalaisilla nuorilla
title_txtP Kouluun kiinnittymisen yhteys minäpystyvyyteen 9.-luokkalaisilla nuorilla
topic kouluun kiinnittyminen minäpystyvyys nuoret yläkoulu
topic_facet kouluun kiinnittyminen minäpystyvyys nuoret yläkoulu
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95085 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202405233849
work_keys_str_mv AT hautalapinja kouluunkiinnittymisenyhteysminäpystyvyyteen9luokkalaisillanuorilla