_version_ 1803005656865701888
annif_keywords_txtF_mv suomen kieli oppiminen kielen oppiminen suomi toisena kielenä videopelit
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p8856 http://www.yso.fi/onto/yso/p2945 http://www.yso.fi/onto/yso/p24061 http://www.yso.fi/onto/yso/p24613 http://www.yso.fi/onto/yso/p17281
author Poikonen, Sara
author2 Faculty of Humanities and Social Sciences Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Department of Language and Communication Studies Kieli- ja viestintätieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Finnish Suomen kieli 309
author_facet Poikonen, Sara Faculty of Humanities and Social Sciences Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Department of Language and Communication Studies Kieli- ja viestintätieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Finnish Suomen kieli 309 Poikonen, Sara
author_sort Poikonen, Sara
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kieli- ja viestintätieteiden laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2024-05-22T20:04:35Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>S2-oppija mukana Fortnite-pelikeskustelussa : sanahaut, korjaukset ja kielenoppimisen mahdollisuudet</title><creator>Poikonen, Sara</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Language and Communication Studies</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kieli- ja viestint&#xE4;tieteiden laitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Finnish</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Suomen kieli</contributor><contributor type="oppiainekoodi">309</contributor><subject type="yso">digitaaliset pelit</subject><subject type="yso">informaali oppiminen</subject><subject type="yso">monimenetelm&#xE4;tutkimus</subject><subject type="yso">suomi toisena kielen&#xE4;</subject><subject type="yso">keskustelunanalyysi</subject><subject type="yso">suomen kieli</subject><subject type="yso">oppiminen</subject><subject type="yso">toinen kieli</subject><subject type="yso">kielen oppiminen</subject><subject type="yso">pelit</subject><subject type="yso">kielellinen vuorovaikutus</subject><subject type="yso">kieli ja kielet</subject><subject type="yso">vuorovaikutus</subject><available>2024-05-22T07:37:03Z</available><issued>2024</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95046</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202405223810</identifier><language type="iso">fin</language><rights>In Copyright</rights><rights type="accesslevel">openAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202405223810</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/95046/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202405223810.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202405223810.pdf" type="application/pdf" length="3468631" sequence="1"/><recordID>123456789_95046</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_95046
language fin
last_indexed 2024-06-18T20:00:27Z
main_date 2024-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2024
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/95046\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202405223810.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202405223810.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 309
publication_first_indexed 2024-05-22T20:04:35Z
publishDate 2024
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Poikonen, Sara S2-oppija mukana Fortnite-pelikeskustelussa : sanahaut, korjaukset ja kielenoppimisen mahdollisuudet digitaaliset pelit informaali oppiminen monimenetelmätutkimus suomi toisena kielenä keskustelunanalyysi suomen kieli oppiminen toinen kieli kielen oppiminen pelit kielellinen vuorovaikutus kieli ja kielet vuorovaikutus
subject_txtF Suomen kieli
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_95046&index=0&size=large
title S2-oppija mukana Fortnite-pelikeskustelussa : sanahaut, korjaukset ja kielenoppimisen mahdollisuudet
title_full S2-oppija mukana Fortnite-pelikeskustelussa : sanahaut, korjaukset ja kielenoppimisen mahdollisuudet
title_fullStr S2-oppija mukana Fortnite-pelikeskustelussa : sanahaut, korjaukset ja kielenoppimisen mahdollisuudet S2-oppija mukana Fortnite-pelikeskustelussa : sanahaut, korjaukset ja kielenoppimisen mahdollisuudet
title_full_unstemmed S2-oppija mukana Fortnite-pelikeskustelussa : sanahaut, korjaukset ja kielenoppimisen mahdollisuudet S2-oppija mukana Fortnite-pelikeskustelussa : sanahaut, korjaukset ja kielenoppimisen mahdollisuudet
title_short S2-oppija mukana Fortnite-pelikeskustelussa
title_sort s2 oppija mukana fortnite pelikeskustelussa sanahaut korjaukset ja kielenoppimisen mahdollisuudet
title_sub sanahaut, korjaukset ja kielenoppimisen mahdollisuudet
title_txtP S2-oppija mukana Fortnite-pelikeskustelussa : sanahaut, korjaukset ja kielenoppimisen mahdollisuudet
topic digitaaliset pelit informaali oppiminen monimenetelmätutkimus suomi toisena kielenä keskustelunanalyysi suomen kieli oppiminen toinen kieli kielen oppiminen pelit kielellinen vuorovaikutus kieli ja kielet vuorovaikutus
topic_facet digitaaliset pelit informaali oppiminen keskustelunanalyysi kielellinen vuorovaikutus kielen oppiminen kieli ja kielet monimenetelmätutkimus oppiminen pelit suomen kieli suomi toisena kielenä toinen kieli vuorovaikutus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95046 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202405223810
work_keys_str_mv AT poikonensara s2oppijamukanafortnitepelikeskustelussasanahautkorjauksetjakielenoppimisenmahdollis