_version_ 1803005645592461312
annif_keywords_txtF_mv nuoret kokemukset musiikki opetus ympäristö
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p11617 http://www.yso.fi/onto/yso/p3209 http://www.yso.fi/onto/yso/p1808 http://www.yso.fi/onto/yso/p2630 http://www.yso.fi/onto/yso/p6033
author Mustonen, Maria
author2 Faculty of Humanities and Social Sciences Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Department of Music, Art and Culture Studies Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Music Education Musiikkikasvatus 3052
author_facet Mustonen, Maria Faculty of Humanities and Social Sciences Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Department of Music, Art and Culture Studies Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Music Education Musiikkikasvatus 3052 Mustonen, Maria
author_sort Mustonen, Maria
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2024-05-15T20:04:40Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Laulamisen merkitys nuorten el&#xE4;m&#xE4;ss&#xE4; : kahdeksasluokkalaisten kokemuksia laulamisesta eri ymp&#xE4;rist&#xF6;iss&#xE4;</title><creator>Mustonen, Maria</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Music, Art and Culture Studies</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Music Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Musiikkikasvatus</contributor><contributor type="oppiainekoodi">3052</contributor><subject type="other">vokaalinen min&#xE4;kuva</subject><subject type="other">yl&#xE4;kouluik&#xE4;iset</subject><subject type="yso">sosiaalinen ymp&#xE4;rist&#xF6;</subject><subject type="yso">osallisuus</subject><subject type="yso">nuoret</subject><subject type="yso">laulaminen</subject><subject type="yso">musiikki</subject><subject type="yso">musiikkikasvatus</subject><subject type="yso">kokemukset</subject><subject type="yso">min&#xE4;kuva</subject><subject type="yso">identiteetti</subject><subject type="yso">itsetunto</subject><subject type="yso">tunteet</subject><available>2024-05-15T07:09:13Z</available><issued>2024</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94833</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202405153604</identifier><language type="iso">fin</language><rights>In Copyright</rights><rights type="accesslevel">openAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202405153604</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/94833/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202405153604.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202405153604.pdf" type="application/pdf" length="564977" sequence="1"/><recordID>123456789_94833</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_94833
language fin
last_indexed 2024-06-18T20:01:07Z
main_date 2024-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2024
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/94833\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202405153604.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202405153604.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 3052
publication_first_indexed 2024-05-15T20:04:40Z
publishDate 2024
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Mustonen, Maria Laulamisen merkitys nuorten elämässä : kahdeksasluokkalaisten kokemuksia laulamisesta eri ympäristöissä vokaalinen minäkuva yläkouluikäiset sosiaalinen ympäristö osallisuus nuoret laulaminen musiikki musiikkikasvatus kokemukset minäkuva identiteetti itsetunto tunteet
subject_txtF Musiikkikasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_94833&index=0&size=large
title Laulamisen merkitys nuorten elämässä : kahdeksasluokkalaisten kokemuksia laulamisesta eri ympäristöissä
title_full Laulamisen merkitys nuorten elämässä : kahdeksasluokkalaisten kokemuksia laulamisesta eri ympäristöissä
title_fullStr Laulamisen merkitys nuorten elämässä : kahdeksasluokkalaisten kokemuksia laulamisesta eri ympäristöissä Laulamisen merkitys nuorten elämässä : kahdeksasluokkalaisten kokemuksia laulamisesta eri ympäristöissä
title_full_unstemmed Laulamisen merkitys nuorten elämässä : kahdeksasluokkalaisten kokemuksia laulamisesta eri ympäristöissä Laulamisen merkitys nuorten elämässä : kahdeksasluokkalaisten kokemuksia laulamisesta eri ympäristöissä
title_short Laulamisen merkitys nuorten elämässä
title_sort laulamisen merkitys nuorten elämässä kahdeksasluokkalaisten kokemuksia laulamisesta eri ympäristöissä
title_sub kahdeksasluokkalaisten kokemuksia laulamisesta eri ympäristöissä
title_txtP Laulamisen merkitys nuorten elämässä : kahdeksasluokkalaisten kokemuksia laulamisesta eri ympäristöissä
topic vokaalinen minäkuva yläkouluikäiset sosiaalinen ympäristö osallisuus nuoret laulaminen musiikki musiikkikasvatus kokemukset minäkuva identiteetti itsetunto tunteet
topic_facet identiteetti itsetunto kokemukset laulaminen minäkuva musiikki musiikkikasvatus nuoret osallisuus sosiaalinen ympäristö tunteet vokaalinen minäkuva yläkouluikäiset
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94833 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202405153604
work_keys_str_mv AT mustonenmaria laulamisenmerkitysnuortenelämässäkahdeksasluokkalaistenkokemuksialaulamisestaeriym