_version_ 1799925671331364864
annif_keywords_txtF_mv aforismit kirjoittaminen suomen kieli elämäntaito kieli ja kielet
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p15630 http://www.yso.fi/onto/yso/p2512 http://www.yso.fi/onto/yso/p8856 http://www.yso.fi/onto/yso/p3167 http://www.yso.fi/onto/yso/p556
author Toivonen, Hannu
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Music, Art and Culture Studies Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Kirjoittaminen Creative writing 3041
author_facet Toivonen, Hannu Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Music, Art and Culture Studies Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Kirjoittaminen Creative writing 3041 Toivonen, Hannu
author_sort Toivonen, Hannu
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2024-05-15T20:04:40Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>&#x201D;Onni on oma aforismi&#x201D; : kielimalli kirjoittajan luovuushorisontin laajentajana</title><creator>Toivonen, Hannu</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Music, Art and Culture Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Kirjoittaminen</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Creative writing</contributor><contributor type="oppiainekoodi">3041</contributor><subject type="other">kielimalli</subject><subject type="yso">kirjoittaminen</subject><subject type="yso">luovuus</subject><subject type="yso">luova kirjoittaminen</subject><subject type="yso">tutkielmat</subject><subject type="yso">teko&#xE4;ly</subject><subject type="yso">aforismit</subject><subject type="yso">kognitiiviset prosessit</subject><available>2024-05-15T07:07:22Z</available><issued>2024</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94832</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202405153603</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202405153603</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/94832/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202405153603.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202405153603.pdf" type="application/pdf" length="936225" sequence="1"/><recordID>123456789_94832</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_94832
language fin
last_indexed 2024-05-15T20:04:40Z
main_date 2024-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2024
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/94832\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202405153603.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202405153603.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 3041
publication_first_indexed 2024-05-15T20:04:40Z
publishDate 2024
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Toivonen, Hannu ”Onni on oma aforismi” : kielimalli kirjoittajan luovuushorisontin laajentajana kielimalli kirjoittaminen luovuus luova kirjoittaminen tutkielmat tekoäly aforismit kognitiiviset prosessit
subject_txtF Kirjoittaminen
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_94832&index=0&size=large
title ”Onni on oma aforismi” : kielimalli kirjoittajan luovuushorisontin laajentajana
title_full ”Onni on oma aforismi” : kielimalli kirjoittajan luovuushorisontin laajentajana
title_fullStr ”Onni on oma aforismi” : kielimalli kirjoittajan luovuushorisontin laajentajana ”Onni on oma aforismi” : kielimalli kirjoittajan luovuushorisontin laajentajana
title_full_unstemmed ”Onni on oma aforismi” : kielimalli kirjoittajan luovuushorisontin laajentajana ”Onni on oma aforismi” : kielimalli kirjoittajan luovuushorisontin laajentajana
title_short ”Onni on oma aforismi”
title_sort onni on oma aforismi kielimalli kirjoittajan luovuushorisontin laajentajana
title_sub kielimalli kirjoittajan luovuushorisontin laajentajana
title_txtP ”Onni on oma aforismi” : kielimalli kirjoittajan luovuushorisontin laajentajana
topic kielimalli kirjoittaminen luovuus luova kirjoittaminen tutkielmat tekoäly aforismit kognitiiviset prosessit
topic_facet aforismit kielimalli kirjoittaminen kognitiiviset prosessit luova kirjoittaminen luovuus tekoäly tutkielmat
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94832 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202405153603
work_keys_str_mv AT toivonenhannu onnionomaaforismikielimallikirjoittajanluovuushorisontinlaajentajana