_version_ 1799747510635331584
annif_keywords_txtF_mv kehonkoostumus nopeus naiset ruumis autourheilu
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p26989 http://www.yso.fi/onto/yso/p16363 http://www.yso.fi/onto/yso/p16991 http://www.yso.fi/onto/yso/p4005 http://www.yso.fi/onto/yso/p1121
author Vainionperä, Jemina
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Valmennus- ja testausoppi Science in Sport Coaching and Fitness Testing 5013
author_facet Vainionperä, Jemina Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Valmennus- ja testausoppi Science in Sport Coaching and Fitness Testing 5013 Vainionperä, Jemina
author_sort Vainionperä, Jemina
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Liikunta- ja terveystieteet
faculty_txtF Liikuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2024-04-30T20:00:45Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Kehonkoostumuksen yhteys ponnistusvoimaan ja nopeuteen naispalloilijoilla</title><creator>Vainionper&#xE4;, Jemina</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Liikunta- ja terveystieteet</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Valmennus- ja testausoppi</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Science in Sport Coaching and Fitness Testing</contributor><contributor type="oppiainekoodi">5013</contributor><subject type="yso">suorituskyky</subject><subject type="yso">urheilijat</subject><subject type="yso">harjoittelu</subject><subject type="yso">urheilu</subject><subject type="yso">naiset</subject><subject type="yso">kehonkoostumus</subject><subject type="yso">jalkapallo</subject><subject type="yso">tutkimus</subject><subject type="yso">fyysinen kunto</subject><available>2024-04-30T06:18:16Z</available><issued>2024</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94576</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202404303204</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404303204</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/94576/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202404303204.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202404303204.pdf" type="application/pdf" length="557621" sequence="1"/><recordID>123456789_94576</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_94576
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:16Z
main_date 2024-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2024
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/94576\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202404303204.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202404303204.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 5013
publication_first_indexed 2024-04-30T20:00:45Z
publishDate 2024
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Vainionperä, Jemina Kehonkoostumuksen yhteys ponnistusvoimaan ja nopeuteen naispalloilijoilla suorituskyky urheilijat harjoittelu urheilu naiset kehonkoostumus jalkapallo tutkimus fyysinen kunto
subject_txtF Valmennus- ja testausoppi
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_94576&index=0&size=large
title Kehonkoostumuksen yhteys ponnistusvoimaan ja nopeuteen naispalloilijoilla
title_full Kehonkoostumuksen yhteys ponnistusvoimaan ja nopeuteen naispalloilijoilla
title_fullStr Kehonkoostumuksen yhteys ponnistusvoimaan ja nopeuteen naispalloilijoilla Kehonkoostumuksen yhteys ponnistusvoimaan ja nopeuteen naispalloilijoilla
title_full_unstemmed Kehonkoostumuksen yhteys ponnistusvoimaan ja nopeuteen naispalloilijoilla Kehonkoostumuksen yhteys ponnistusvoimaan ja nopeuteen naispalloilijoilla
title_short Kehonkoostumuksen yhteys ponnistusvoimaan ja nopeuteen naispalloilijoilla
title_sort kehonkoostumuksen yhteys ponnistusvoimaan ja nopeuteen naispalloilijoilla
title_txtP Kehonkoostumuksen yhteys ponnistusvoimaan ja nopeuteen naispalloilijoilla
topic suorituskyky urheilijat harjoittelu urheilu naiset kehonkoostumus jalkapallo tutkimus fyysinen kunto
topic_facet fyysinen kunto harjoittelu jalkapallo kehonkoostumus naiset suorituskyky tutkimus urheilijat urheilu
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94576 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404303204
work_keys_str_mv AT vainionperäjemina kehonkoostumuksenyhteysponnistusvoimaanjanopeuteennaispalloilijoilla