_version_ 1800378923226234880
annif_keywords_txtF_mv lapset (ikäryhmät) esikouluikäiset käsitykset esiopetus ajattelu
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p4354 http://www.yso.fi/onto/yso/p6911 http://www.yso.fi/onto/yso/p6333 http://www.yso.fi/onto/yso/p20272 http://www.yso.fi/onto/yso/p6007
author Niiles, Sari-Katja
author2 Faculty of Humanities and Social Sciences Faculty of Education and Psychology Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Department of History and Ethnology Department of Teacher Education Historian ja etnologian laitos Opettajankoulutuslaitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Finnish History Teacher Education Suomen historia Luokanopettajakoulutus 3031 103
author_facet Niiles, Sari-Katja Faculty of Humanities and Social Sciences Faculty of Education and Psychology Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Department of History and Ethnology Department of Teacher Education Historian ja etnologian laitos Opettajankoulutuslaitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Finnish History Teacher Education Suomen historia Luokanopettajakoulutus 3031 103 Niiles, Sari-Katja
author_sort Niiles, Sari-Katja
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Historian ja etnologian laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2024-04-23T20:00:34Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Esiopetusik&#xE4;isten lasten k&#xE4;sityksi&#xE4; menneest&#xE4; ajasta</title><creator>Niiles, Sari-Katja</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of History and Ethnology</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Teacher Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Historian ja etnologian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Opettajankoulutuslaitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Finnish History</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Suomen historia</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiainekoodi">3031</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="other">historiakulttuuri</subject><subject type="yso">esiopetus</subject><subject type="yso">k&#xE4;sitykset</subject><subject type="yso">fenomenografia</subject><available>2024-04-23T09:10:58Z</available><issued>2024</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94413</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202404233026</identifier><language type="iso">fin</language><rights>In Copyright</rights><rights type="copyright">&#xA9; The Author(s)</rights><rights type="accesslevel">openAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404233026</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/94413/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202404233026.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202404233026.pdf" type="application/pdf" length="516480" sequence="1"/><recordID>123456789_94413</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_94413
language fin
last_indexed 2024-05-20T20:02:17Z
main_date 2024-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2024
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/94413\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202404233026.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202404233026.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 3031
publication_first_indexed 2024-04-23T20:00:34Z
publishDate 2024
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Niiles, Sari-Katja Esiopetusikäisten lasten käsityksiä menneestä ajasta historiakulttuuri esiopetus käsitykset fenomenografia
subject_txtF Suomen historia
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_94413&index=0&size=large
title Esiopetusikäisten lasten käsityksiä menneestä ajasta
title_full Esiopetusikäisten lasten käsityksiä menneestä ajasta
title_fullStr Esiopetusikäisten lasten käsityksiä menneestä ajasta Esiopetusikäisten lasten käsityksiä menneestä ajasta
title_full_unstemmed Esiopetusikäisten lasten käsityksiä menneestä ajasta Esiopetusikäisten lasten käsityksiä menneestä ajasta
title_short Esiopetusikäisten lasten käsityksiä menneestä ajasta
title_sort esiopetusikäisten lasten käsityksiä menneestä ajasta
title_txtP Esiopetusikäisten lasten käsityksiä menneestä ajasta
topic historiakulttuuri esiopetus käsitykset fenomenografia
topic_facet esiopetus fenomenografia historiakulttuuri käsitykset
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94413 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404233026
work_keys_str_mv AT niilessarikatja esiopetusikäistenlastenkäsityksiämenneestäajasta