_version_ 1800378919302463488
annif_keywords_txtF_mv naiset kokemukset asenteet naisen asema elämäntaito
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p16991 http://www.yso.fi/onto/yso/p3209 http://www.yso.fi/onto/yso/p5619 http://www.yso.fi/onto/yso/p6365 http://www.yso.fi/onto/yso/p3167
author Pulkkinen, Maria Räikkönen, Katja
author2 Faculty of Sport and Health Sciences Liikuntatieteellinen tiedekunta Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Physical Education Teacher Education Liikuntapedagogiikka 502
author_facet Pulkkinen, Maria Räikkönen, Katja Faculty of Sport and Health Sciences Liikuntatieteellinen tiedekunta Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Physical Education Teacher Education Liikuntapedagogiikka 502 Pulkkinen, Maria Räikkönen, Katja
author_sort Pulkkinen, Maria
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Liikunta- ja terveystieteet
faculty_txtF Liikuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2024-04-18T20:00:54Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>&#x201C;Mutta kun pit&#xE4;isi&#x2026;&#x201C; : merkitykselliset tekij&#xE4;t 30-50-vuotiaiden naisten kielteisen liikunta-asenteen taustalla</title><creator>Pulkkinen, Maria</creator><creator>R&#xE4;ikk&#xF6;nen, Katja</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Liikunta- ja terveystieteet</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Physical Education Teacher Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Liikuntapedagogiikka</contributor><contributor type="oppiainekoodi">502</contributor><subject type="yso">asennemuutos</subject><subject type="yso">normit</subject><subject type="yso">liikunta</subject><subject type="yso">asenteet</subject><subject type="yso">koululiikunta</subject><subject type="yso">liikuntakulttuuri</subject><subject type="yso">kokemukset</subject><subject type="yso">naiset</subject><subject type="yso">ruumiillisuus</subject><available>2024-04-18T05:58:22Z</available><issued>2024</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94367</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202404182984</identifier><language type="iso">fin</language><rights>In Copyright</rights><rights type="copyright">&#xA9; The Author(s)</rights><rights type="accesslevel">openAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404182984</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/94367/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202404182984.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202404182984.pdf" type="application/pdf" length="1505747" sequence="1"/><recordID>123456789_94367</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_94367
language fin
last_indexed 2024-05-20T20:00:46Z
main_date 2024-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2024
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/94367\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202404182984.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202404182984.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 502
publication_first_indexed 2024-04-18T20:00:54Z
publishDate 2024
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Pulkkinen, Maria Räikkönen, Katja “Mutta kun pitäisi...“ : merkitykselliset tekijät 30-50-vuotiaiden naisten kielteisen liikunta-asenteen taustalla asennemuutos normit liikunta asenteet koululiikunta liikuntakulttuuri kokemukset naiset ruumiillisuus
subject_txtF Liikuntapedagogiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_94367&index=0&size=large
title “Mutta kun pitäisi...“ : merkitykselliset tekijät 30-50-vuotiaiden naisten kielteisen liikunta-asenteen taustalla
title_full “Mutta kun pitäisi...“ : merkitykselliset tekijät 30-50-vuotiaiden naisten kielteisen liikunta-asenteen taustalla
title_fullStr “Mutta kun pitäisi...“ : merkitykselliset tekijät 30-50-vuotiaiden naisten kielteisen liikunta-asenteen taustalla “Mutta kun pitäisi...“ : merkitykselliset tekijät 30-50-vuotiaiden naisten kielteisen liikunta-asenteen taustalla
title_full_unstemmed “Mutta kun pitäisi...“ : merkitykselliset tekijät 30-50-vuotiaiden naisten kielteisen liikunta-asenteen taustalla “Mutta kun pitäisi...“ : merkitykselliset tekijät 30-50-vuotiaiden naisten kielteisen liikunta-asenteen taustalla
title_short “Mutta kun pitäisi...“
title_sort mutta kun pitäisi merkitykselliset tekijät 30 50 vuotiaiden naisten kielteisen liikunta asenteen taustalla
title_sub merkitykselliset tekijät 30-50-vuotiaiden naisten kielteisen liikunta-asenteen taustalla
title_txtP “Mutta kun pitäisi...“ : merkitykselliset tekijät 30-50-vuotiaiden naisten kielteisen liikunta-asenteen taustalla
topic asennemuutos normit liikunta asenteet koululiikunta liikuntakulttuuri kokemukset naiset ruumiillisuus
topic_facet asennemuutos asenteet kokemukset koululiikunta liikunta liikuntakulttuuri naiset normit ruumiillisuus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94367 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404182984
work_keys_str_mv AT pulkkinenmaria muttakunpitäisimerkityksellisettekijät3050vuotiaidennaistenkielteisenliikuntaasen