_version_ 1800378918883033088
annif_keywords_txtF_mv sukupuoli kerronta maskuliinisuus miehet tunteet
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p5291 http://www.yso.fi/onto/yso/p6895 http://www.yso.fi/onto/yso/p930 http://www.yso.fi/onto/yso/p8173 http://www.yso.fi/onto/yso/p3485
author Niskanen, Roosa
author2 Faculty of Humanities and Social Sciences Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Department of Language and Communication Studies Kieli- ja viestintätieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Journalism Journalistiikka 3133
author_facet Niskanen, Roosa Faculty of Humanities and Social Sciences Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Department of Language and Communication Studies Kieli- ja viestintätieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Journalism Journalistiikka 3133 Niskanen, Roosa
author_sort Niskanen, Roosa
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kieli- ja viestintätieteiden laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2024-04-18T20:00:54Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Haavoittuvainen ja herkk&#xE4; mies : maskuliinisuuksien rakentuminen J&#xE4;b&#xE4;t &amp; tunteet -videopodcastin kerronnassa</title><creator>Niskanen, Roosa</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Language and Communication Studies</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kieli- ja viestint&#xE4;tieteiden laitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Journalism</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Journalistiikka</contributor><contributor type="oppiainekoodi">3133</contributor><subject type="other">videopodcast</subject><subject type="other">tunnepuhe</subject><subject type="yso">kerronta</subject><subject type="yso">yhteis&#xF6;t</subject><subject type="yso">maskuliinisuus</subject><subject type="yso">sukupuoli</subject><subject type="yso">representaatio</subject><subject type="yso">media</subject><available>2024-04-18T05:53:38Z</available><issued>2024</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94365</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202404182982</identifier><language type="iso">fin</language><rights>In Copyright</rights><rights type="copyright">&#xA9; The Author(s)</rights><rights type="accesslevel">openAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404182982</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/94365/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202404182982.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202404182982.pdf" type="application/pdf" length="621187" sequence="1"/><recordID>123456789_94365</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_94365
language fin
last_indexed 2024-05-20T20:02:03Z
main_date 2024-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2024
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/94365\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202404182982.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202404182982.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 3133
publication_first_indexed 2024-04-18T20:00:54Z
publishDate 2024
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Niskanen, Roosa Haavoittuvainen ja herkkä mies : maskuliinisuuksien rakentuminen Jäbät & tunteet -videopodcastin kerronnassa videopodcast tunnepuhe kerronta yhteisöt maskuliinisuus sukupuoli representaatio media
subject_txtF Journalistiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_94365&index=0&size=large
title Haavoittuvainen ja herkkä mies : maskuliinisuuksien rakentuminen Jäbät & tunteet -videopodcastin kerronnassa
title_full Haavoittuvainen ja herkkä mies : maskuliinisuuksien rakentuminen Jäbät & tunteet -videopodcastin kerronnassa
title_fullStr Haavoittuvainen ja herkkä mies : maskuliinisuuksien rakentuminen Jäbät & tunteet -videopodcastin kerronnassa Haavoittuvainen ja herkkä mies : maskuliinisuuksien rakentuminen Jäbät & tunteet -videopodcastin kerronnassa
title_full_unstemmed Haavoittuvainen ja herkkä mies : maskuliinisuuksien rakentuminen Jäbät & tunteet -videopodcastin kerronnassa Haavoittuvainen ja herkkä mies : maskuliinisuuksien rakentuminen Jäbät & tunteet -videopodcastin kerronnassa
title_short Haavoittuvainen ja herkkä mies
title_sort haavoittuvainen ja herkkä mies maskuliinisuuksien rakentuminen jäbät tunteet videopodcastin kerronnassa
title_sub maskuliinisuuksien rakentuminen Jäbät & tunteet -videopodcastin kerronnassa
title_txtP Haavoittuvainen ja herkkä mies : maskuliinisuuksien rakentuminen Jäbät & tunteet -videopodcastin kerronnassa
topic videopodcast tunnepuhe kerronta yhteisöt maskuliinisuus sukupuoli representaatio media
topic_facet kerronta maskuliinisuus media representaatio sukupuoli tunnepuhe videopodcast yhteisöt
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94365 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404182982
work_keys_str_mv AT niskanenroosa haavoittuvainenjaherkkämiesmaskuliinisuuksienrakentuminenjäbättunteetvideopodcasti