_version_ 1799746764483330048
annif_keywords_txtF_mv luonto estetiikka ympäristöestetiikka kokemukset luontosuhde
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p13084 http://www.yso.fi/onto/yso/p5196 http://www.yso.fi/onto/yso/p7953 http://www.yso.fi/onto/yso/p3209 http://www.yso.fi/onto/yso/p16315
author Pekkala, Ella
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Music, Art and Culture Studies Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Taidekasvatus Art Education 311
author_facet Pekkala, Ella Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Music, Art and Culture Studies Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Taidekasvatus Art Education 311 Pekkala, Ella
author_sort Pekkala, Ella
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2024-04-17T20:06:22Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Luonnon esteettinen kokeminen : ymp&#xE4;rist&#xF6;estetiikan n&#xE4;kemyksi&#xE4; luontokokemukseen</title><creator>Pekkala, Ella</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Music, Art and Culture Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Taidekasvatus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Art Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">311</contributor><subject type="other">luonnon estetiikka</subject><subject type="yso">estetiikka</subject><subject type="yso">luonto</subject><subject type="yso">ymp&#xE4;rist&#xF6;estetiikka</subject><subject type="yso">luontosuhde</subject><subject type="yso">ymp&#xE4;rist&#xF6;</subject><subject type="yso">kokeminen</subject><subject type="yso">ymp&#xE4;rist&#xF6;filosofia</subject><available>2024-04-17T05:34:56Z</available><issued>2023</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94329</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202404172948</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404172948</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/94329/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202404172948.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202404172948.pdf" type="application/pdf" length="482024" sequence="1"/><recordID>123456789_94329</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_94329
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:04:14Z
main_date 2023-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2023
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/94329\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202404172948.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202404172948.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 311
publication_first_indexed 2023-04-17T20:06:22Z
publishDate 2023
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Pekkala, Ella Luonnon esteettinen kokeminen : ympäristöestetiikan näkemyksiä luontokokemukseen luonnon estetiikka estetiikka luonto ympäristöestetiikka luontosuhde ympäristö kokeminen ympäristöfilosofia
subject_txtF Taidekasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_94329&index=0&size=large
title Luonnon esteettinen kokeminen : ympäristöestetiikan näkemyksiä luontokokemukseen
title_full Luonnon esteettinen kokeminen : ympäristöestetiikan näkemyksiä luontokokemukseen
title_fullStr Luonnon esteettinen kokeminen : ympäristöestetiikan näkemyksiä luontokokemukseen Luonnon esteettinen kokeminen : ympäristöestetiikan näkemyksiä luontokokemukseen
title_full_unstemmed Luonnon esteettinen kokeminen : ympäristöestetiikan näkemyksiä luontokokemukseen Luonnon esteettinen kokeminen : ympäristöestetiikan näkemyksiä luontokokemukseen
title_short Luonnon esteettinen kokeminen
title_sort luonnon esteettinen kokeminen ympäristöestetiikan näkemyksiä luontokokemukseen
title_sub ympäristöestetiikan näkemyksiä luontokokemukseen
title_txtP Luonnon esteettinen kokeminen : ympäristöestetiikan näkemyksiä luontokokemukseen
topic luonnon estetiikka estetiikka luonto ympäristöestetiikka luontosuhde ympäristö kokeminen ympäristöfilosofia
topic_facet estetiikka kokeminen luonnon estetiikka luonto luontosuhde ympäristö ympäristöestetiikka ympäristöfilosofia
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94329 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404172948
work_keys_str_mv AT pekkalaella luonnonesteettinenkokeminenympäristöestetiikannäkemyksiäluontokokemukseen