Opettaja-oppilassuhteen yhteys oppilaan aritmeettisiin taitoihin ja matemaattiseen minäkäsitykseen perusopetuksen 6. luokalla

Bibliographic Details
Main Author: Tuhkanen, Minna
Other Authors: Faculty of Education and Psychology, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Department of Education, Kasvatustieteiden laitos, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Special Education, Erityispedagogiikka, 101
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2024
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94314
_version_ 1800378829538066432
annif_keywords_txtF_mv minäkuva matematiikka matemaattiset taidot opettaja-oppilassuhde perusopetus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p267 http://www.yso.fi/onto/yso/p3160 http://www.yso.fi/onto/yso/p23002 http://www.yso.fi/onto/yso/p1050 http://www.yso.fi/onto/yso/p19327
author Tuhkanen, Minna
author2 Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Department of Education Kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Special Education Erityispedagogiikka 101
author_facet Tuhkanen, Minna Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Department of Education Kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Special Education Erityispedagogiikka 101 Tuhkanen, Minna
author_sort Tuhkanen, Minna
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2024-04-16T20:00:35Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Opettaja-oppilassuhteen yhteys oppilaan aritmeettisiin taitoihin ja matemaattiseen min&#xE4;k&#xE4;sitykseen perusopetuksen 6. luokalla</title><creator>Tuhkanen, Minna</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Special Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Erityispedagogiikka</contributor><contributor type="oppiainekoodi">101</contributor><subject type="other">aritmeettiset taidot</subject><subject type="other">matemaattinen min&#xE4;k&#xE4;sitys</subject><subject type="other">6. luokka</subject><subject type="yso">perusopetus</subject><subject type="yso">opettaja-oppilassuhde</subject><subject type="yso">min&#xE4;kuva</subject><subject type="yso">matemaattiset taidot</subject><available>2024-04-16T06:15:35Z</available><issued>2024</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94314</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202404162934</identifier><language type="iso">fin</language><rights>In Copyright</rights><rights type="copyright">&#xA9; The Author(s)</rights><rights type="accesslevel">openAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404162934</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/94314/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202404162934.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202404162934.pdf" type="application/pdf" length="765941" sequence="1"/><recordID>123456789_94314</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_94314
language fin
last_indexed 2024-05-20T20:00:50Z
main_date 2024-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2024
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/94314\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202404162934.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202404162934.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 101
publication_first_indexed 2024-04-16T20:00:35Z
publishDate 2024
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Tuhkanen, Minna Opettaja-oppilassuhteen yhteys oppilaan aritmeettisiin taitoihin ja matemaattiseen minäkäsitykseen perusopetuksen 6. luokalla aritmeettiset taidot matemaattinen minäkäsitys 6. luokka perusopetus opettaja-oppilassuhde minäkuva matemaattiset taidot
subject_txtF Erityispedagogiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_94314&index=0&size=large
title Opettaja-oppilassuhteen yhteys oppilaan aritmeettisiin taitoihin ja matemaattiseen minäkäsitykseen perusopetuksen 6. luokalla
title_full Opettaja-oppilassuhteen yhteys oppilaan aritmeettisiin taitoihin ja matemaattiseen minäkäsitykseen perusopetuksen 6. luokalla
title_fullStr Opettaja-oppilassuhteen yhteys oppilaan aritmeettisiin taitoihin ja matemaattiseen minäkäsitykseen perusopetuksen 6. luokalla Opettaja-oppilassuhteen yhteys oppilaan aritmeettisiin taitoihin ja matemaattiseen minäkäsitykseen perusopetuksen 6. luokalla
title_full_unstemmed Opettaja-oppilassuhteen yhteys oppilaan aritmeettisiin taitoihin ja matemaattiseen minäkäsitykseen perusopetuksen 6. luokalla Opettaja-oppilassuhteen yhteys oppilaan aritmeettisiin taitoihin ja matemaattiseen minäkäsitykseen perusopetuksen 6. luokalla
title_short Opettaja-oppilassuhteen yhteys oppilaan aritmeettisiin taitoihin ja matemaattiseen minäkäsitykseen perusopetuksen 6. luokalla
title_sort opettaja oppilassuhteen yhteys oppilaan aritmeettisiin taitoihin ja matemaattiseen minäkäsitykseen perusopetuksen 6 luokalla
title_txtP Opettaja-oppilassuhteen yhteys oppilaan aritmeettisiin taitoihin ja matemaattiseen minäkäsitykseen perusopetuksen 6. luokalla
topic aritmeettiset taidot matemaattinen minäkäsitys 6. luokka perusopetus opettaja-oppilassuhde minäkuva matemaattiset taidot
topic_facet 6. luokka aritmeettiset taidot matemaattinen minäkäsitys matemaattiset taidot minäkuva opettaja-oppilassuhde perusopetus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94314 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404162934
work_keys_str_mv AT tuhkanenminna opettajaoppilassuhteenyhteysoppilaanaritmeettisiintaitoihinjamatemaattiseenminäkäs