_version_ 1799746665601564672
annif_keywords_txtF_mv tekoäly toimittajat (media) journalismi viestintä uutiset
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p2616 http://www.yso.fi/onto/yso/p1021 http://www.yso.fi/onto/yso/p1161 http://www.yso.fi/onto/yso/p36 http://www.yso.fi/onto/yso/p13915
author Parhiala, Marilla
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Kieli- ja viestintätieteiden laitos Department of Language and Communication Studies Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Journalistiikka Journalism 3133
author_facet Parhiala, Marilla Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Kieli- ja viestintätieteiden laitos Department of Language and Communication Studies Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Journalistiikka Journalism 3133 Parhiala, Marilla
author_sort Parhiala, Marilla
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kieli- ja viestintätieteiden laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2024-04-16T20:00:35Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Haasteet ja houkutukset :&#x2060; toimittajien n&#xE4;kemyksi&#xE4; teko&#xE4;lyst&#xE4; journalismissa</title><creator>Parhiala, Marilla</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kieli- ja viestint&#xE4;tieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Language and Communication Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Journalistiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Journalism</contributor><contributor type="oppiainekoodi">3133</contributor><subject type="yso">teko&#xE4;ly</subject><subject type="yso">journalismi</subject><subject type="yso">toimittajat (media)</subject><subject type="yso">etiikka</subject><subject type="yso">toimitusty&#xF6;</subject><subject type="yso">ty&#xF6;</subject><subject type="yso">tulevaisuus</subject><subject type="yso">koneoppiminen</subject><subject type="yso">uutiset</subject><subject type="yso">media</subject><available>2024-04-16T06:06:57Z</available><issued>2023</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94309</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202404162929</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404162929</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/94309/3/URN_NBN_fi_jyu-202404162929.pdf" name="URN_NBN_fi_jyu-202404162929.pdf" type="application/pdf" length="252587" sequence="3"/><recordID>123456789_94309</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_94309
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:02Z
main_date 2023-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2023
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/94309\/3\/URN_NBN_fi_jyu-202404162929.pdf","text":"URN_NBN_fi_jyu-202404162929.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 3133
publication_first_indexed 2023-04-16T20:00:35Z
publishDate 2023
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Parhiala, Marilla Haasteet ja houkutukset :⁠ toimittajien näkemyksiä tekoälystä journalismissa tekoäly journalismi toimittajat (media) etiikka toimitustyö työ tulevaisuus koneoppiminen uutiset media
subject_txtF Journalistiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_94309&index=0&size=large
title Haasteet ja houkutukset :⁠ toimittajien näkemyksiä tekoälystä journalismissa
title_full Haasteet ja houkutukset :⁠ toimittajien näkemyksiä tekoälystä journalismissa
title_fullStr Haasteet ja houkutukset :⁠ toimittajien näkemyksiä tekoälystä journalismissa Haasteet ja houkutukset :⁠ toimittajien näkemyksiä tekoälystä journalismissa
title_full_unstemmed Haasteet ja houkutukset :⁠ toimittajien näkemyksiä tekoälystä journalismissa Haasteet ja houkutukset :⁠ toimittajien näkemyksiä tekoälystä journalismissa
title_short Haasteet ja houkutukset :⁠ toimittajien näkemyksiä tekoälystä journalismissa
title_sort haasteet ja houkutukset ⁠ toimittajien näkemyksiä tekoälystä journalismissa
title_txtP Haasteet ja houkutukset :⁠ toimittajien näkemyksiä tekoälystä journalismissa
topic tekoäly journalismi toimittajat (media) etiikka toimitustyö työ tulevaisuus koneoppiminen uutiset media
topic_facet etiikka journalismi koneoppiminen media tekoäly toimittajat (media) toimitustyö tulevaisuus työ uutiset
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94309 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404162929
work_keys_str_mv AT parhialamarilla haasteetjahoukutukset⁠toimittajiennäkemyksiätekoälystäjournalismissa