_version_ 1800378828190646272
annif_keywords_txtF_mv nuoret liikunta opetus opetusmenetelmät yläkoulu
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p11617 http://www.yso.fi/onto/yso/p916 http://www.yso.fi/onto/yso/p2630 http://www.yso.fi/onto/yso/p988 http://www.yso.fi/onto/yso/p21292
author Rauatmaa, Touko
author2 Faculty of Sport and Health Sciences Liikuntatieteellinen tiedekunta Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Physical Education Teacher Education Liikuntapedagogiikka 502
author_facet Rauatmaa, Touko Faculty of Sport and Health Sciences Liikuntatieteellinen tiedekunta Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Physical Education Teacher Education Liikuntapedagogiikka 502 Rauatmaa, Touko
author_sort Rauatmaa, Touko
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Liikunta- ja terveystieteet
faculty_txtF Liikuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2024-04-15T20:02:13Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Erilaisten opetustyylien yhteys yl&#xE4;kouluik&#xE4;isen ADHD-diagnosoidun nuoren tuntity&#xF6;skentelyyn liikuntatunnilla</title><creator>Rauatmaa, Touko</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Liikunta- ja terveystieteet</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Physical Education Teacher Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Liikuntapedagogiikka</contributor><contributor type="oppiainekoodi">502</contributor><subject type="other">opetustyylit</subject><subject type="other">oppijakeskeinen oppiminen</subject><subject type="yso">nuoret</subject><subject type="yso">liikunta</subject><subject type="yso">opetusmenetelm&#xE4;t</subject><subject type="yso">liikunnanopettajat</subject><subject type="yso">ADHD</subject><subject type="yso">yl&#xE4;koulu</subject><available>2024-04-15T05:46:43Z</available><issued>2024</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94294</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202404152866</identifier><language type="iso">fin</language><rights>In Copyright</rights><rights type="copyright">&#xA9; The Author(s)</rights><rights type="accesslevel">openAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404152866</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/94294/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202404152866.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202404152866.pdf" type="application/pdf" length="1426174" sequence="1"/><recordID>123456789_94294</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_94294
language fin
last_indexed 2024-05-20T20:00:50Z
main_date 2024-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2024
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/94294\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202404152866.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202404152866.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 502
publication_first_indexed 2024-04-15T20:02:13Z
publishDate 2024
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Rauatmaa, Touko Erilaisten opetustyylien yhteys yläkouluikäisen ADHD-diagnosoidun nuoren tuntityöskentelyyn liikuntatunnilla opetustyylit oppijakeskeinen oppiminen nuoret liikunta opetusmenetelmät liikunnanopettajat ADHD yläkoulu
subject_txtF Liikuntapedagogiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_94294&index=0&size=large
title Erilaisten opetustyylien yhteys yläkouluikäisen ADHD-diagnosoidun nuoren tuntityöskentelyyn liikuntatunnilla
title_full Erilaisten opetustyylien yhteys yläkouluikäisen ADHD-diagnosoidun nuoren tuntityöskentelyyn liikuntatunnilla
title_fullStr Erilaisten opetustyylien yhteys yläkouluikäisen ADHD-diagnosoidun nuoren tuntityöskentelyyn liikuntatunnilla Erilaisten opetustyylien yhteys yläkouluikäisen ADHD-diagnosoidun nuoren tuntityöskentelyyn liikuntatunnilla
title_full_unstemmed Erilaisten opetustyylien yhteys yläkouluikäisen ADHD-diagnosoidun nuoren tuntityöskentelyyn liikuntatunnilla Erilaisten opetustyylien yhteys yläkouluikäisen ADHD-diagnosoidun nuoren tuntityöskentelyyn liikuntatunnilla
title_short Erilaisten opetustyylien yhteys yläkouluikäisen ADHD-diagnosoidun nuoren tuntityöskentelyyn liikuntatunnilla
title_sort erilaisten opetustyylien yhteys yläkouluikäisen adhd diagnosoidun nuoren tuntityöskentelyyn liikuntatunnilla
title_txtP Erilaisten opetustyylien yhteys yläkouluikäisen ADHD-diagnosoidun nuoren tuntityöskentelyyn liikuntatunnilla
topic opetustyylit oppijakeskeinen oppiminen nuoret liikunta opetusmenetelmät liikunnanopettajat ADHD yläkoulu
topic_facet ADHD liikunnanopettajat liikunta nuoret opetusmenetelmät opetustyylit oppijakeskeinen oppiminen yläkoulu
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94294 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404152866
work_keys_str_mv AT rauatmaatouko erilaistenopetustyylienyhteysyläkouluikäisenadhddiagnosoidunnuorentuntityöskentely