_version_ 1799746664937816064
annif_keywords_txtF_mv sisällönanalyysi huumeet puheet puhe (puhuminen) puhetaito
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p14612 http://www.yso.fi/onto/yso/p5465 http://www.yso.fi/onto/yso/p7468 http://www.yso.fi/onto/yso/p2492 http://www.yso.fi/onto/yso/p559
author Tikkanen, Sonja
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Yhteiskuntapolitiikka Social Policy 209
author_facet Tikkanen, Sonja Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Yhteiskuntapolitiikka Social Policy 209 Tikkanen, Sonja
author_sort Tikkanen, Sonja
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2024-04-11T20:00:58Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Aineistol&#xE4;ht&#xF6;inen sis&#xE4;ll&#xF6;nanalyysi huumeiden k&#xE4;ytt&#xF6;huoneisiin liittyv&#xE4;st&#xE4; puheesta eduskunnan t&#xE4;ysistunnossa</title><creator>Tikkanen, Sonja</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Social Sciences and Philosophy</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Yhteiskuntapolitiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Social Policy</contributor><contributor type="oppiainekoodi">209</contributor><subject type="other">huumeiden k&#xE4;ytt&#xF6;huone</subject><subject type="yso">huumeet</subject><subject type="yso">huumepolitiikka</subject><subject type="yso">huumeiden k&#xE4;ytt&#xF6;</subject><subject type="yso">rikollisuus</subject><subject type="yso">huumeongelmat</subject><subject type="yso">huumausainerikokset</subject><available>2024-04-11T05:59:52Z</available><issued>2023</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94278</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202404112845</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404112845</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/94278/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202404112845.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202404112845.pdf" type="application/pdf" length="432126" sequence="1"/><recordID>123456789_94278</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_94278
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:37Z
main_date 2023-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2023
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/94278\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202404112845.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202404112845.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 209
publication_first_indexed 2023-04-11T20:00:58Z
publishDate 2023
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Tikkanen, Sonja Aineistolähtöinen sisällönanalyysi huumeiden käyttöhuoneisiin liittyvästä puheesta eduskunnan täysistunnossa huumeiden käyttöhuone huumeet huumepolitiikka huumeiden käyttö rikollisuus huumeongelmat huumausainerikokset
subject_txtF Yhteiskuntapolitiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_94278&index=0&size=large
title Aineistolähtöinen sisällönanalyysi huumeiden käyttöhuoneisiin liittyvästä puheesta eduskunnan täysistunnossa
title_full Aineistolähtöinen sisällönanalyysi huumeiden käyttöhuoneisiin liittyvästä puheesta eduskunnan täysistunnossa
title_fullStr Aineistolähtöinen sisällönanalyysi huumeiden käyttöhuoneisiin liittyvästä puheesta eduskunnan täysistunnossa Aineistolähtöinen sisällönanalyysi huumeiden käyttöhuoneisiin liittyvästä puheesta eduskunnan täysistunnossa
title_full_unstemmed Aineistolähtöinen sisällönanalyysi huumeiden käyttöhuoneisiin liittyvästä puheesta eduskunnan täysistunnossa Aineistolähtöinen sisällönanalyysi huumeiden käyttöhuoneisiin liittyvästä puheesta eduskunnan täysistunnossa
title_short Aineistolähtöinen sisällönanalyysi huumeiden käyttöhuoneisiin liittyvästä puheesta eduskunnan täysistunnossa
title_sort aineistolähtöinen sisällönanalyysi huumeiden käyttöhuoneisiin liittyvästä puheesta eduskunnan täysistunnossa
title_txtP Aineistolähtöinen sisällönanalyysi huumeiden käyttöhuoneisiin liittyvästä puheesta eduskunnan täysistunnossa
topic huumeiden käyttöhuone huumeet huumepolitiikka huumeiden käyttö rikollisuus huumeongelmat huumausainerikokset
topic_facet huumausainerikokset huumeet huumeiden käyttö huumeiden käyttöhuone huumeongelmat huumepolitiikka rikollisuus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94278 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404112845
work_keys_str_mv AT tikkanensonja aineistolähtöinensisällönanalyysihuumeidenkäyttöhuoneisiinliittyvästäpuheestaedusk