_version_ 1800378824522727424
annif_keywords_txtF_mv kasvillisuus suot vaikutukset ennallistaminen suokasvillisuus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p1756 http://www.yso.fi/onto/yso/p10981 http://www.yso.fi/onto/yso/p795 http://www.yso.fi/onto/yso/p14328 http://www.yso.fi/onto/yso/p16606
author Jantunen, Aapo
author2 Faculty of Sciences Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Department of Biological and Environmental Science Bio- ja ympäristötieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Environmental science Ympäristötiede 40151
author_facet Jantunen, Aapo Faculty of Sciences Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Department of Biological and Environmental Science Bio- ja ympäristötieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Environmental science Ympäristötiede 40151 Jantunen, Aapo
author_sort Jantunen, Aapo
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Bio- ja ympäristötieteiden laitos
faculty_txtF Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
first_indexed 2024-04-11T20:00:58Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Vedenpinnan tason vaikutus ennallistettujen soiden kasvillisuuden kehittymiseen</title><creator>Jantunen, Aapo</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sciences</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Biological and Environmental Science</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Bio- ja ymp&#xE4;rist&#xF6;tieteiden laitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Environmental science</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Ymp&#xE4;rist&#xF6;tiede</contributor><contributor type="oppiainekoodi">40151</contributor><subject type="other">HMSC</subject><subject type="other">lajien esiintymisen yhteismallinnus</subject><subject type="yso">bayesilainen menetelm&#xE4;</subject><subject type="yso">ennallistaminen</subject><subject type="yso">suot</subject><subject type="yso">kasvillisuus</subject><subject type="yso">ojitus</subject><subject type="yso">ekologia</subject><subject type="yso">suokasvillisuus</subject><subject type="yso">ekosysteemit (ekologia)</subject><subject type="yso">mallintaminen</subject><available>2024-04-11T05:48:10Z</available><issued>2024</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94273</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202404112840</identifier><language type="iso">fin</language><rights>In Copyright</rights><rights type="copyright">&#xA9; The Author(s)</rights><rights type="accesslevel">restrictedAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><rights type="accessrights" lang="en">The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities/facilities#autotoc-item-autotoc-2).</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Tekij&#xE4; ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;semalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat#autotoc-item-autotoc-2.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404112840</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/94273/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202404112840.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202404112840.pdf" type="application/pdf" length="2666975" sequence="1"/><recordID>123456789_94273</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_94273
language fin
last_indexed 2024-05-20T20:00:47Z
main_date 2024-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2024
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/94273\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202404112840.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202404112840.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2024-04-11T20:00:58Z
publishDate 2024
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Jantunen, Aapo Vedenpinnan tason vaikutus ennallistettujen soiden kasvillisuuden kehittymiseen HMSC lajien esiintymisen yhteismallinnus bayesilainen menetelmä ennallistaminen suot kasvillisuus ojitus ekologia suokasvillisuus ekosysteemit (ekologia) mallintaminen
subject_txtF Ympäristötiede
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_94273&index=0&size=large
title Vedenpinnan tason vaikutus ennallistettujen soiden kasvillisuuden kehittymiseen
title_full Vedenpinnan tason vaikutus ennallistettujen soiden kasvillisuuden kehittymiseen
title_fullStr Vedenpinnan tason vaikutus ennallistettujen soiden kasvillisuuden kehittymiseen Vedenpinnan tason vaikutus ennallistettujen soiden kasvillisuuden kehittymiseen
title_full_unstemmed Vedenpinnan tason vaikutus ennallistettujen soiden kasvillisuuden kehittymiseen Vedenpinnan tason vaikutus ennallistettujen soiden kasvillisuuden kehittymiseen
title_short Vedenpinnan tason vaikutus ennallistettujen soiden kasvillisuuden kehittymiseen
title_sort vedenpinnan tason vaikutus ennallistettujen soiden kasvillisuuden kehittymiseen
title_txtP Vedenpinnan tason vaikutus ennallistettujen soiden kasvillisuuden kehittymiseen
topic HMSC lajien esiintymisen yhteismallinnus bayesilainen menetelmä ennallistaminen suot kasvillisuus ojitus ekologia suokasvillisuus ekosysteemit (ekologia) mallintaminen
topic_facet HMSC bayesilainen menetelmä ekologia ekosysteemit (ekologia) ennallistaminen kasvillisuus lajien esiintymisen yhteismallinnus mallintaminen ojitus suokasvillisuus suot
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94273 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404112840
work_keys_str_mv AT jantunenaapo vedenpinnantasonvaikutusennallistettujensoidenkasvillisuudenkehittymiseen