Kodin numeerisen oppimisympäristön informaalien aktiviteettien yhteys lapsen matemaattisiin taitoihin toisella vuosiluokalla

Bibliographic Details
Main Author: Kytömäki, Juulia
Other Authors: Faculty of Education and Psychology, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Department of Teacher Education, Opettajankoulutuslaitos, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Teacher Education, Luokanopettajakoulutus, 103
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2024
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94242
_version_ 1800378823648215040
annif_keywords_txtF_mv matemaattiset taidot lapset (ikäryhmät) matematiikka oppimisympäristö oppiminen
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p23002 http://www.yso.fi/onto/yso/p4354 http://www.yso.fi/onto/yso/p3160 http://www.yso.fi/onto/yso/p4835 http://www.yso.fi/onto/yso/p2945
author Kytömäki, Juulia
author2 Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Department of Teacher Education Opettajankoulutuslaitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Teacher Education Luokanopettajakoulutus 103
author_facet Kytömäki, Juulia Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Department of Teacher Education Opettajankoulutuslaitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Teacher Education Luokanopettajakoulutus 103 Kytömäki, Juulia
author_sort Kytömäki, Juulia
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Opettajankoulutuslaitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2024-04-10T20:07:47Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Kodin numeerisen oppimisymp&#xE4;rist&#xF6;n informaalien aktiviteettien yhteys lapsen matemaattisiin taitoihin toisella vuosiluokalla</title><creator>Kyt&#xF6;m&#xE4;ki, Juulia</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Teacher Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Opettajankoulutuslaitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="yso">matemaattiset taidot</subject><subject type="yso">alkuopetus</subject><subject type="yso">kotiymp&#xE4;rist&#xF6;</subject><subject type="yso">oppiminen</subject><available>2024-04-10T06:11:06Z</available><issued>2024</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94242</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202404102808</identifier><language type="iso">fin</language><rights>In Copyright</rights><rights type="copyright">&#xA9; The Author(s)</rights><rights type="accesslevel">openAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404102808</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/94242/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202404102808.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202404102808.pdf" type="application/pdf" length="658558" sequence="1"/><recordID>123456789_94242</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_94242
language fin
last_indexed 2024-05-20T20:00:51Z
main_date 2024-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2024
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/94242\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202404102808.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202404102808.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 103
publication_first_indexed 2024-04-10T20:07:47Z
publishDate 2024
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Kytömäki, Juulia Kodin numeerisen oppimisympäristön informaalien aktiviteettien yhteys lapsen matemaattisiin taitoihin toisella vuosiluokalla matemaattiset taidot alkuopetus kotiympäristö oppiminen
subject_txtF Luokanopettajakoulutus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_94242&index=0&size=large
title Kodin numeerisen oppimisympäristön informaalien aktiviteettien yhteys lapsen matemaattisiin taitoihin toisella vuosiluokalla
title_full Kodin numeerisen oppimisympäristön informaalien aktiviteettien yhteys lapsen matemaattisiin taitoihin toisella vuosiluokalla
title_fullStr Kodin numeerisen oppimisympäristön informaalien aktiviteettien yhteys lapsen matemaattisiin taitoihin toisella vuosiluokalla Kodin numeerisen oppimisympäristön informaalien aktiviteettien yhteys lapsen matemaattisiin taitoihin toisella vuosiluokalla
title_full_unstemmed Kodin numeerisen oppimisympäristön informaalien aktiviteettien yhteys lapsen matemaattisiin taitoihin toisella vuosiluokalla Kodin numeerisen oppimisympäristön informaalien aktiviteettien yhteys lapsen matemaattisiin taitoihin toisella vuosiluokalla
title_short Kodin numeerisen oppimisympäristön informaalien aktiviteettien yhteys lapsen matemaattisiin taitoihin toisella vuosiluokalla
title_sort kodin numeerisen oppimisympäristön informaalien aktiviteettien yhteys lapsen matemaattisiin taitoihin toisella vuosiluokalla
title_txtP Kodin numeerisen oppimisympäristön informaalien aktiviteettien yhteys lapsen matemaattisiin taitoihin toisella vuosiluokalla
topic matemaattiset taidot alkuopetus kotiympäristö oppiminen
topic_facet alkuopetus kotiympäristö matemaattiset taidot oppiminen
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94242 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404102808
work_keys_str_mv AT kytömäkijuulia kodinnumeerisenoppimisympäristöninformaalienaktiviteettienyhteyslapsenmatemaattis