”Lukio-opinnot eivät todennäköisesti sovi sinulle lainkaan” tutkielma toisen asteen koulutusvalinnan jäsentymisestä peruskoulun oppilaanohjauksen oppikirjoissa

Bibliographic Details
Main Author: Soppi, Karri
Other Authors: Faculty of Education and Psychology, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Department of Teacher Education, Opettajankoulutuslaitos, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Master’s Degree Programme in Guidance and Counselling, Ohjausalan maisteriohjelma, 1031
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2024
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93923
_version_ 1800378811078934528
annif_keywords_txtF_mv oppilaanohjaus oppikirjat peruskoulu lukio lukiolaiset
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p19847 http://www.yso.fi/onto/yso/p159 http://www.yso.fi/onto/yso/p2518 http://www.yso.fi/onto/yso/p7401 http://www.yso.fi/onto/yso/p12736
author Soppi, Karri
author2 Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Department of Teacher Education Opettajankoulutuslaitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Master’s Degree Programme in Guidance and Counselling Ohjausalan maisteriohjelma 1031
author_facet Soppi, Karri Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Department of Teacher Education Opettajankoulutuslaitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Master’s Degree Programme in Guidance and Counselling Ohjausalan maisteriohjelma 1031 Soppi, Karri
author_sort Soppi, Karri
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Opettajankoulutuslaitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2024-03-15T21:00:42Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>&#x201D;Lukio-opinnot eiv&#xE4;t todenn&#xE4;k&#xF6;isesti sovi sinulle lainkaan&#x201D; : tutkielma toisen asteen koulutusvalinnan j&#xE4;sentymisest&#xE4; peruskoulun oppilaanohjauksen oppikirjoissa</title><creator>Soppi, Karri</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Teacher Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Opettajankoulutuslaitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Master&#x2019;s Degree Programme in Guidance and Counselling</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Ohjausalan maisteriohjelma</contributor><contributor type="oppiainekoodi">1031</contributor><subject type="yso">lukio</subject><subject type="yso">oppilaanohjaus</subject><subject type="yso">oppikirjat</subject><subject type="yso">ammatillinen koulutus</subject><subject type="yso">peruskoulu</subject><available>2024-03-15T06:34:28Z</available><issued>2024</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93923</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202403152437</identifier><language type="iso">fin</language><rights>In Copyright</rights><rights type="copyright">&#xA9; The Author(s)</rights><rights type="accesslevel">restrictedAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><rights type="accessrights" lang="en">The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities/facilities#autotoc-item-autotoc-2).</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Tekij&#xE4; ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;semalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat#autotoc-item-autotoc-2.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202403152437</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/93923/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202403152437.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202403152437.pdf" type="application/pdf" length="495996" sequence="1"/><recordID>123456789_93923</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_93923
language fin
last_indexed 2024-05-20T20:00:46Z
main_date 2024-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2024
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/93923\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202403152437.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202403152437.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2024-03-15T21:00:42Z
publishDate 2024
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Soppi, Karri ”Lukio-opinnot eivät todennäköisesti sovi sinulle lainkaan” : tutkielma toisen asteen koulutusvalinnan jäsentymisestä peruskoulun oppilaanohjauksen oppikirjoissa lukio oppilaanohjaus oppikirjat ammatillinen koulutus peruskoulu
subject_txtF Ohjausalan maisteriohjelma
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_93923&index=0&size=large
title ”Lukio-opinnot eivät todennäköisesti sovi sinulle lainkaan” : tutkielma toisen asteen koulutusvalinnan jäsentymisestä peruskoulun oppilaanohjauksen oppikirjoissa
title_full ”Lukio-opinnot eivät todennäköisesti sovi sinulle lainkaan” : tutkielma toisen asteen koulutusvalinnan jäsentymisestä peruskoulun oppilaanohjauksen oppikirjoissa
title_fullStr ”Lukio-opinnot eivät todennäköisesti sovi sinulle lainkaan” : tutkielma toisen asteen koulutusvalinnan jäsentymisestä peruskoulun oppilaanohjauksen oppikirjoissa ”Lukio-opinnot eivät todennäköisesti sovi sinulle lainkaan” : tutkielma toisen asteen koulutusvalinnan jäsentymisestä peruskoulun oppilaanohjauksen oppikirjoissa
title_full_unstemmed ”Lukio-opinnot eivät todennäköisesti sovi sinulle lainkaan” : tutkielma toisen asteen koulutusvalinnan jäsentymisestä peruskoulun oppilaanohjauksen oppikirjoissa ”Lukio-opinnot eivät todennäköisesti sovi sinulle lainkaan” : tutkielma toisen asteen koulutusvalinnan jäsentymisestä peruskoulun oppilaanohjauksen oppikirjoissa
title_short ”Lukio-opinnot eivät todennäköisesti sovi sinulle lainkaan”
title_sort lukio opinnot eivät todennäköisesti sovi sinulle lainkaan tutkielma toisen asteen koulutusvalinnan jäsentymisestä peruskoulun oppilaanohjauksen oppikirjoissa
title_sub tutkielma toisen asteen koulutusvalinnan jäsentymisestä peruskoulun oppilaanohjauksen oppikirjoissa
title_txtP ”Lukio-opinnot eivät todennäköisesti sovi sinulle lainkaan” : tutkielma toisen asteen koulutusvalinnan jäsentymisestä peruskoulun oppilaanohjauksen oppikirjoissa
topic lukio oppilaanohjaus oppikirjat ammatillinen koulutus peruskoulu
topic_facet ammatillinen koulutus lukio oppikirjat oppilaanohjaus peruskoulu
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93923 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202403152437
work_keys_str_mv AT soppikarri lukioopinnoteivättodennäköisestisovisinullelainkaantutkielmatoisenasteenkoulutusvalin