_version_ 1799746761688875008
annif_keywords_txtF_mv uhrit lähisuhdeväkivalta perheväkivalta voimaantuminen väkivalta
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p16056 http://www.yso.fi/onto/yso/p5389 http://www.yso.fi/onto/yso/p5387 http://www.yso.fi/onto/yso/p24516 http://www.yso.fi/onto/yso/p67
author Kivirinta, Mirjami
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Sosiaalityö Social Work 210
author_facet Kivirinta, Mirjami Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Sosiaalityö Social Work 210 Kivirinta, Mirjami
author_sort Kivirinta, Mirjami
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2024-02-20T21:00:52Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Parisuhdev&#xE4;kivallan uhrin valtaistuminen traumainformoidun ty&#xF6;otteen keinoin</title><creator>Kivirinta, Mirjami</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Social Sciences and Philosophy</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Sosiaality&#xF6;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Social Work</contributor><contributor type="oppiainekoodi">210</contributor><subject type="other">traumainformoitu ty&#xF6;ote</subject><subject type="other">valtaistuminen</subject><subject type="yso">traumatietoisuus</subject><subject type="yso">l&#xE4;hisuhdev&#xE4;kivalta</subject><subject type="yso">voimaantuminen</subject><subject type="yso">sosiaality&#xF6;</subject><subject type="yso">traumat</subject><subject type="yso">sosiaality&#xF6;ntekij&#xE4;t</subject><subject type="yso">traumatisoituminen</subject><subject type="yso">parisuhdev&#xE4;kivalta</subject><subject type="yso">uhrit</subject><available>2024-02-20T07:15:43Z</available><issued>2023</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93492</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202402201960</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202402201960</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/93492/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202402201960.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202402201960.pdf" type="application/pdf" length="447943" sequence="1"/><recordID>123456789_93492</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_93492
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:00:58Z
main_date 2023-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2023
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/93492\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202402201960.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202402201960.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 210
publication_first_indexed 2023-02-20T21:00:52Z
publishDate 2023
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Kivirinta, Mirjami Parisuhdeväkivallan uhrin valtaistuminen traumainformoidun työotteen keinoin traumainformoitu työote valtaistuminen traumatietoisuus lähisuhdeväkivalta voimaantuminen sosiaalityö traumat sosiaalityöntekijät traumatisoituminen parisuhdeväkivalta uhrit
subject_txtF Sosiaalityö
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_93492&index=0&size=large
title Parisuhdeväkivallan uhrin valtaistuminen traumainformoidun työotteen keinoin
title_full Parisuhdeväkivallan uhrin valtaistuminen traumainformoidun työotteen keinoin
title_fullStr Parisuhdeväkivallan uhrin valtaistuminen traumainformoidun työotteen keinoin Parisuhdeväkivallan uhrin valtaistuminen traumainformoidun työotteen keinoin
title_full_unstemmed Parisuhdeväkivallan uhrin valtaistuminen traumainformoidun työotteen keinoin Parisuhdeväkivallan uhrin valtaistuminen traumainformoidun työotteen keinoin
title_short Parisuhdeväkivallan uhrin valtaistuminen traumainformoidun työotteen keinoin
title_sort parisuhdeväkivallan uhrin valtaistuminen traumainformoidun työotteen keinoin
title_txtP Parisuhdeväkivallan uhrin valtaistuminen traumainformoidun työotteen keinoin
topic traumainformoitu työote valtaistuminen traumatietoisuus lähisuhdeväkivalta voimaantuminen sosiaalityö traumat sosiaalityöntekijät traumatisoituminen parisuhdeväkivalta uhrit
topic_facet lähisuhdeväkivalta parisuhdeväkivalta sosiaalityö sosiaalityöntekijät traumainformoitu työote traumat traumatietoisuus traumatisoituminen uhrit valtaistuminen voimaantuminen
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93492 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202402201960
work_keys_str_mv AT kivirintamirjami parisuhdeväkivallanuhrinvaltaistuminentraumainformoiduntyöotteenkeinoin