_version_ 1797079769861324800
annif_keywords_txtF_mv jalkapalloilijat naiset jalkapallo harjoittelu urheilijat
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p15717 http://www.yso.fi/onto/yso/p16991 http://www.yso.fi/onto/yso/p6409 http://www.yso.fi/onto/yso/p26412 http://www.yso.fi/onto/yso/p3315
author Ylinen, Tomi Virtanen, Emma
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502
author_facet Ylinen, Tomi Virtanen, Emma Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502 Ylinen, Tomi Virtanen, Emma
author_sort Ylinen, Tomi
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Liikunta- ja terveystieteet
faculty_txtF Liikuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2024-02-09T21:00:26Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Kest&#xE4;vyystestin tulosten muutokset naisjalkapalloilijoilla kilpailuun valmistavalla kaudella</title><creator>Ylinen, Tomi</creator><creator>Virtanen, Emma</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Liikunta- ja terveystieteet</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Liikuntapedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Physical Education Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">502</contributor><subject type="yso">jalkapallo</subject><subject type="yso">harjoittelu</subject><subject type="yso">kest&#xE4;vyysharjoittelu</subject><subject type="yso">urheilijat</subject><subject type="yso">jalkapalloilijat</subject><subject type="yso">naiset</subject><subject type="yso">fyysinen kunto</subject><available>2024-02-09T07:44:51Z</available><issued>2024</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93308</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202402091790</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202402091790</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/93308/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202402091790.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202402091790.pdf" type="application/pdf" length="563332" sequence="1"/><recordID>123456789_93308</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_93308
language fin
last_indexed 2024-04-15T20:07:12Z
main_date 2024-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2024
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/93308\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202402091790.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202402091790.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 502
publication_first_indexed 2024-02-09T21:00:26Z
publishDate 2024
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Ylinen, Tomi Virtanen, Emma Kestävyystestin tulosten muutokset naisjalkapalloilijoilla kilpailuun valmistavalla kaudella jalkapallo harjoittelu kestävyysharjoittelu urheilijat jalkapalloilijat naiset fyysinen kunto
subject_txtF Liikuntapedagogiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_93308&index=0&size=large
title Kestävyystestin tulosten muutokset naisjalkapalloilijoilla kilpailuun valmistavalla kaudella
title_full Kestävyystestin tulosten muutokset naisjalkapalloilijoilla kilpailuun valmistavalla kaudella
title_fullStr Kestävyystestin tulosten muutokset naisjalkapalloilijoilla kilpailuun valmistavalla kaudella Kestävyystestin tulosten muutokset naisjalkapalloilijoilla kilpailuun valmistavalla kaudella
title_full_unstemmed Kestävyystestin tulosten muutokset naisjalkapalloilijoilla kilpailuun valmistavalla kaudella Kestävyystestin tulosten muutokset naisjalkapalloilijoilla kilpailuun valmistavalla kaudella
title_short Kestävyystestin tulosten muutokset naisjalkapalloilijoilla kilpailuun valmistavalla kaudella
title_sort kestävyystestin tulosten muutokset naisjalkapalloilijoilla kilpailuun valmistavalla kaudella
title_txtP Kestävyystestin tulosten muutokset naisjalkapalloilijoilla kilpailuun valmistavalla kaudella
topic jalkapallo harjoittelu kestävyysharjoittelu urheilijat jalkapalloilijat naiset fyysinen kunto
topic_facet fyysinen kunto harjoittelu jalkapallo jalkapalloilijat kestävyysharjoittelu naiset urheilijat
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93308 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202402091790
work_keys_str_mv AT ylinentomi kestävyystestintulostenmuutoksetnaisjalkapalloilijoillakilpailuunvalmistavallakaudell