_version_ 1803005630562172928
annif_keywords_txtF_mv luonto metsät luontosuhde viherrakentaminen kansanperinne
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p13084 http://www.yso.fi/onto/yso/p5454 http://www.yso.fi/onto/yso/p16315 http://www.yso.fi/onto/yso/p10449 http://www.yso.fi/onto/yso/p1362
author Eloranta, Eeva
author2 Faculty of Humanities and Social Sciences Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Department of Music, Art and Culture Studies Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Art Education Taidekasvatus 311
author_facet Eloranta, Eeva Faculty of Humanities and Social Sciences Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Department of Music, Art and Culture Studies Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Art Education Taidekasvatus 311 Eloranta, Eeva
author_sort Eloranta, Eeva
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2024-01-26T21:01:31Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Mets&#xE4; meiss&#xE4; : juureva matka kotoper&#xE4;iseen luontoyhteyteen</title><creator>Eloranta, Eeva</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Music, Art and Culture Studies</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Art Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Taidekasvatus</contributor><contributor type="oppiainekoodi">311</contributor><subject type="other">syv&#xE4;ekologia</subject><subject type="other">mets&#xE4;ymp&#xE4;rist&#xF6;</subject><subject type="other">luontoyhteys</subject><subject type="yso">ymp&#xE4;rist&#xF6;estetiikka</subject><subject type="yso">esitystaide</subject><subject type="yso">luontosuhde</subject><subject type="yso">luonto</subject><subject type="yso">mets&#xE4;t</subject><subject type="yso">taide</subject><subject type="yso">kokemukset</subject><available>2024-01-26T06:26:43Z</available><issued>2023</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93065</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202401261553</identifier><language type="iso">fin</language><rights>In Copyright</rights><rights type="copyright">&#xA9; The Author(s)</rights><rights type="accesslevel">openAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202401261553</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/93065/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202401261553.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202401261553.pdf" type="application/pdf" length="888932" sequence="1"/><recordID>123456789_93065</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_93065
language fin
last_indexed 2024-06-18T20:01:03Z
main_date 2023-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2023
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/93065\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202401261553.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202401261553.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 311
publication_first_indexed 2023-01-26T21:01:31Z
publishDate 2023
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Eloranta, Eeva Metsä meissä : juureva matka kotoperäiseen luontoyhteyteen syväekologia metsäympäristö luontoyhteys ympäristöestetiikka esitystaide luontosuhde luonto metsät taide kokemukset
subject_txtF Taidekasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_93065&index=0&size=large
title Metsä meissä : juureva matka kotoperäiseen luontoyhteyteen
title_full Metsä meissä : juureva matka kotoperäiseen luontoyhteyteen
title_fullStr Metsä meissä : juureva matka kotoperäiseen luontoyhteyteen Metsä meissä : juureva matka kotoperäiseen luontoyhteyteen
title_full_unstemmed Metsä meissä : juureva matka kotoperäiseen luontoyhteyteen Metsä meissä : juureva matka kotoperäiseen luontoyhteyteen
title_short Metsä meissä
title_sort metsä meissä juureva matka kotoperäiseen luontoyhteyteen
title_sub juureva matka kotoperäiseen luontoyhteyteen
title_txtP Metsä meissä : juureva matka kotoperäiseen luontoyhteyteen
topic syväekologia metsäympäristö luontoyhteys ympäristöestetiikka esitystaide luontosuhde luonto metsät taide kokemukset
topic_facet esitystaide kokemukset luonto luontosuhde luontoyhteys metsät metsäympäristö syväekologia taide ympäristöestetiikka
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93065 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202401261553
work_keys_str_mv AT elorantaeeva metsämeissäjuurevamatkakotoperäiseenluontoyhteyteen