_version_ 1799173267837157376
annif_keywords_txtF_mv hermeneutiikka historia antropologia ihmiskuva psykoanalyysi
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p9695 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780 http://www.yso.fi/onto/yso/p1560 http://www.yso.fi/onto/yso/p11166 http://www.yso.fi/onto/yso/p5870
author Vesalainen, Teemu
author2 Faculty of Social Sciences Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Department of Social Sciences and Philosophy Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Philosophy Filosofia 201
author_facet Vesalainen, Teemu Faculty of Social Sciences Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Department of Social Sciences and Philosophy Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Philosophy Filosofia 201 Vesalainen, Teemu
author_sort Vesalainen, Teemu
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-11-01T21:16:20Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Itseys Paul Ricoeurin varhaisessa ja my&#xF6;h&#xE4;isess&#xE4; antropologiassa</title><creator>Vesalainen, Teemu</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Social Sciences</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Social Sciences and Philosophy</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Philosophy</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Filosofia</contributor><contributor type="oppiainekoodi">201</contributor><subject type="other">itseys</subject><subject type="other">Ricoeur, Paul</subject><subject type="yso">antropologia</subject><available>2023-11-01T09:57:45Z</available><issued>2005</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master's thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/91213</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202311017235</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202311017235</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/91213/1/vesalainen_teemu_2005.pdf" name="vesalainen_teemu_2005.pdf" type="application/pdf" length="30254537" sequence="1"/><recordID>123456789_91213</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_91213
language fin
last_indexed 2024-05-08T20:05:02Z
main_date 2005-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2005
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/91213\/1\/vesalainen_teemu_2005.pdf","text":"vesalainen_teemu_2005.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 201
publication_first_indexed 2005-11-01T21:16:20Z
publishDate 2005
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Vesalainen, Teemu Itseys Paul Ricoeurin varhaisessa ja myöhäisessä antropologiassa itseys Ricoeur, Paul antropologia
subject_txtF Filosofia
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_91213&index=0&size=large
title Itseys Paul Ricoeurin varhaisessa ja myöhäisessä antropologiassa
title_full Itseys Paul Ricoeurin varhaisessa ja myöhäisessä antropologiassa
title_fullStr Itseys Paul Ricoeurin varhaisessa ja myöhäisessä antropologiassa Itseys Paul Ricoeurin varhaisessa ja myöhäisessä antropologiassa
title_full_unstemmed Itseys Paul Ricoeurin varhaisessa ja myöhäisessä antropologiassa Itseys Paul Ricoeurin varhaisessa ja myöhäisessä antropologiassa
title_short Itseys Paul Ricoeurin varhaisessa ja myöhäisessä antropologiassa
title_sort itseys paul ricoeurin varhaisessa ja myöhäisessä antropologiassa
title_txtP Itseys Paul Ricoeurin varhaisessa ja myöhäisessä antropologiassa
topic itseys Ricoeur, Paul antropologia
topic_facet Ricoeur, Paul antropologia itseys
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/91213 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202311017235
work_keys_str_mv AT vesalainenteemu itseyspaulricoeurinvarhaisessajamyöhäisessäantropologiassa