_version_ 1799746424731074560
annif_keywords_txtF_mv opetussuunnitelmat esiopetus alkuopetus kokemukset yhteistyö
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p5140 http://www.yso.fi/onto/yso/p20272 http://www.yso.fi/onto/yso/p14419 http://www.yso.fi/onto/yso/p3209 http://www.yso.fi/onto/yso/p6334
author Kasi, Hannamaija Rintamäki, Leena
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103
author_facet Kasi, Hannamaija Rintamäki, Leena Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103 Kasi, Hannamaija Rintamäki, Leena
author_sort Kasi, Hannamaija
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Opettajankoulutuslaitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2023-10-06T20:01:01Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Opetussuunnitelman py&#xF6;rteiss&#xE4; : ohjausryhm&#xE4;n sek&#xE4; esi- ja alkuopetuksen nivelty&#xF6;ryhm&#xE4;n kokemuksia paikallistason opetussuunnitelmaty&#xF6;st&#xE4;</title><creator>Kasi, Hannamaija</creator><creator>Rintam&#xE4;ki, Leena</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kokkolan yliopistokeskus Chydenius</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Kokkolan yliopistokeskus Chydenius</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="other">opetussuunnitelmauudistus</subject><subject type="other">paikallinen opetussuunnitelmaprosessi</subject><subject type="other">fenomenologinen merkitysanalyysi</subject><subject type="yso">kokemukset</subject><subject type="yso">uudistukset</subject><subject type="yso">opetussuunnitelmat</subject><available>2023-10-06T09:01:29Z</available><issued>2016</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/89483</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202310065513</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Tekij&#xE4; ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;semalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..</rights><rights type="accessrights" lang="en">The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202310065513</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/89483/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202310065513.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202310065513.pdf" type="application/pdf" length="45787245" sequence="1"/><recordID>123456789_89483</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_89483
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:05:03Z
main_date 2016-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2016
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/89483\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202310065513.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202310065513.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 103
publication_first_indexed 2016-10-06T20:01:01Z
publishDate 2016
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Kasi, Hannamaija Rintamäki, Leena Opetussuunnitelman pyörteissä : ohjausryhmän sekä esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän kokemuksia paikallistason opetussuunnitelmatyöstä opetussuunnitelmauudistus paikallinen opetussuunnitelmaprosessi fenomenologinen merkitysanalyysi kokemukset uudistukset opetussuunnitelmat
subject_txtF Luokanopettajakoulutus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_89483&index=0&size=large
title Opetussuunnitelman pyörteissä : ohjausryhmän sekä esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän kokemuksia paikallistason opetussuunnitelmatyöstä
title_full Opetussuunnitelman pyörteissä : ohjausryhmän sekä esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän kokemuksia paikallistason opetussuunnitelmatyöstä
title_fullStr Opetussuunnitelman pyörteissä : ohjausryhmän sekä esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän kokemuksia paikallistason opetussuunnitelmatyöstä Opetussuunnitelman pyörteissä : ohjausryhmän sekä esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän kokemuksia paikallistason opetussuunnitelmatyöstä
title_full_unstemmed Opetussuunnitelman pyörteissä : ohjausryhmän sekä esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän kokemuksia paikallistason opetussuunnitelmatyöstä Opetussuunnitelman pyörteissä : ohjausryhmän sekä esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän kokemuksia paikallistason opetussuunnitelmatyöstä
title_short Opetussuunnitelman pyörteissä
title_sort opetussuunnitelman pyörteissä ohjausryhmän sekä esi ja alkuopetuksen niveltyöryhmän kokemuksia paikallistason opetussuunnitelmatyöstä
title_sub ohjausryhmän sekä esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän kokemuksia paikallistason opetussuunnitelmatyöstä
title_txtP Opetussuunnitelman pyörteissä : ohjausryhmän sekä esi- ja alkuopetuksen niveltyöryhmän kokemuksia paikallistason opetussuunnitelmatyöstä
topic opetussuunnitelmauudistus paikallinen opetussuunnitelmaprosessi fenomenologinen merkitysanalyysi kokemukset uudistukset opetussuunnitelmat
topic_facet fenomenologinen merkitysanalyysi kokemukset opetussuunnitelmat opetussuunnitelmauudistus paikallinen opetussuunnitelmaprosessi uudistukset
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/89483 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202310065513
work_keys_str_mv AT kasihannamaija opetussuunnitelmanpyörteissäohjausryhmänsekäesijaalkuopetuksenniveltyöryhmänkokem