Esi- ja alkuopettajien siirtymävaiheen yhteistyö tukea tarvitsevan lapsen siirtyessä kouluun

Bibliographic Details
Main Author: Varo, Iira
Other Authors: Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Faculty of Education and Psychology, Kasvatustieteiden laitos, Department of Education, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä, Erityispedagogiikka, Special Education, 101
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2023
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88545
_version_ 1799744553012428800
annif_keywords_txtF_mv siirtymävaiheet esiopetus yhteistyö alkuopetus koulut
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p21130 http://www.yso.fi/onto/yso/p20272 http://www.yso.fi/onto/yso/p6334 http://www.yso.fi/onto/yso/p14419 http://www.yso.fi/onto/yso/p386
author Varo, Iira
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Erityispedagogiikka Special Education 101
author_facet Varo, Iira Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Erityispedagogiikka Special Education 101 Varo, Iira
author_sort Varo, Iira
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2023-08-16T20:17:30Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Esi- ja alkuopettajien siirtym&#xE4;vaiheen yhteisty&#xF6; tukea tarvitsevan lapsen siirtyess&#xE4; kouluun</title><creator>Varo, Iira</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Erityispedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Special Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">101</contributor><subject type="yso">yhteisty&#xF6;</subject><subject type="yso">esiopetus</subject><subject type="yso">alkuopetus</subject><subject type="yso">opettajat</subject><subject type="yso">siirtym&#xE4;vaihe</subject><subject type="yso">perusopetus</subject><available>2023-08-16T05:39:21Z</available><issued>2023</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88545</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202308164655</identifier><language type="iso">fi</language><rights>In Copyright</rights><rights type="copyright">&#xA9; The Author(s)</rights><rights type="accesslevel">openAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202308164655</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/88545/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202308164655.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202308164655.pdf" type="application/pdf" length="1057289" sequence="1"/><recordID>123456789_88545</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_88545
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:04:44Z
main_date 2023-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2023
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/88545\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202308164655.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202308164655.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 101
publication_first_indexed 2023-08-16T20:17:30Z
publishDate 2023
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Varo, Iira Esi- ja alkuopettajien siirtymävaiheen yhteistyö tukea tarvitsevan lapsen siirtyessä kouluun yhteistyö esiopetus alkuopetus opettajat siirtymävaihe perusopetus
subject_txtF Erityispedagogiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_88545&index=0&size=large
title Esi- ja alkuopettajien siirtymävaiheen yhteistyö tukea tarvitsevan lapsen siirtyessä kouluun
title_full Esi- ja alkuopettajien siirtymävaiheen yhteistyö tukea tarvitsevan lapsen siirtyessä kouluun
title_fullStr Esi- ja alkuopettajien siirtymävaiheen yhteistyö tukea tarvitsevan lapsen siirtyessä kouluun Esi- ja alkuopettajien siirtymävaiheen yhteistyö tukea tarvitsevan lapsen siirtyessä kouluun
title_full_unstemmed Esi- ja alkuopettajien siirtymävaiheen yhteistyö tukea tarvitsevan lapsen siirtyessä kouluun Esi- ja alkuopettajien siirtymävaiheen yhteistyö tukea tarvitsevan lapsen siirtyessä kouluun
title_short Esi- ja alkuopettajien siirtymävaiheen yhteistyö tukea tarvitsevan lapsen siirtyessä kouluun
title_sort esi ja alkuopettajien siirtymävaiheen yhteistyö tukea tarvitsevan lapsen siirtyessä kouluun
title_txtP Esi- ja alkuopettajien siirtymävaiheen yhteistyö tukea tarvitsevan lapsen siirtyessä kouluun
topic yhteistyö esiopetus alkuopetus opettajat siirtymävaihe perusopetus
topic_facet alkuopetus esiopetus opettajat perusopetus siirtymävaihe yhteistyö
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88545 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202308164655
work_keys_str_mv AT varoiira esijaalkuopettajiensiirtymävaiheenyhteistyötukeatarvitsevanlapsensiirtyessäkouluun