_version_ 1799746739288145920
annif_keywords_txtF_mv raskaus naiset Ranska naisen asema historia
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p8749 http://www.yso.fi/onto/yso/p16991 http://www.yso.fi/onto/yso/p104968 http://www.yso.fi/onto/yso/p6365 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780
author Romppanen, Katariina
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Historian ja etnologian laitos Department of History and Ethnology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Yleinen historia General History 3033
author_facet Romppanen, Katariina Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Historian ja etnologian laitos Department of History and Ethnology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Yleinen historia General History 3033 Romppanen, Katariina
author_sort Romppanen, Katariina
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Historian ja etnologian laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-08-15T20:00:32Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Naisten raskaus ja lapsikuolemat Ranskan valistusajan murroksessa</title><creator>Romppanen, Katariina</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Historian ja etnologian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of History and Ethnology</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Yleinen historia</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">General History</contributor><contributor type="oppiainekoodi">3033</contributor><subject type="yso">historia</subject><subject type="yso">raskaus</subject><subject type="yso">naiset</subject><subject type="yso">synnytys</subject><subject type="yso">l&#xE4;&#xE4;ketiede</subject><subject type="yso">naishistoria</subject><available>2023-08-15T05:16:21Z</available><issued>2023</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88527</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202308154638</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202308154638</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/88527/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202308154638.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202308154638.pdf" type="application/pdf" length="399936" sequence="1"/><recordID>123456789_88527</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_88527
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:04:14Z
main_date 2023-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2023
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/88527\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202308154638.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202308154638.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 3033
publication_first_indexed 2023-08-15T20:00:32Z
publishDate 2023
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Romppanen, Katariina Naisten raskaus ja lapsikuolemat Ranskan valistusajan murroksessa historia raskaus naiset synnytys lääketiede naishistoria
subject_txtF Yleinen historia
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_88527&index=0&size=large
title Naisten raskaus ja lapsikuolemat Ranskan valistusajan murroksessa
title_full Naisten raskaus ja lapsikuolemat Ranskan valistusajan murroksessa
title_fullStr Naisten raskaus ja lapsikuolemat Ranskan valistusajan murroksessa Naisten raskaus ja lapsikuolemat Ranskan valistusajan murroksessa
title_full_unstemmed Naisten raskaus ja lapsikuolemat Ranskan valistusajan murroksessa Naisten raskaus ja lapsikuolemat Ranskan valistusajan murroksessa
title_short Naisten raskaus ja lapsikuolemat Ranskan valistusajan murroksessa
title_sort naisten raskaus ja lapsikuolemat ranskan valistusajan murroksessa
title_txtP Naisten raskaus ja lapsikuolemat Ranskan valistusajan murroksessa
topic historia raskaus naiset synnytys lääketiede naishistoria
topic_facet historia lääketiede naiset naishistoria raskaus synnytys
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88527 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202308154638
work_keys_str_mv AT romppanenkatariina naistenraskausjalapsikuolematranskanvalistusajanmurroksessa