_version_ 1799744502366208000
annif_keywords_txtF_mv sanomalehdet muistisairaudet Alzheimerin tauti lehdistökirjoittelu toimittajat (media)
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p2421 http://www.yso.fi/onto/yso/p22037 http://www.yso.fi/onto/yso/p8412 http://www.yso.fi/onto/yso/p20540 http://www.yso.fi/onto/yso/p1021
author Jokiniemi, Opri
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Yhteiskuntapolitiikka Social Policy 209
author_facet Jokiniemi, Opri Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Yhteiskuntapolitiikka Social Policy 209 Jokiniemi, Opri
author_sort Jokiniemi, Opri
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-06-15T20:01:19Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Muistisairaudet lehtikirjoituksissa Helsingin Sanomissa ja Kalevassa 2017-2022</title><creator>Jokiniemi, Opri</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Social Sciences and Philosophy</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Yhteiskuntapolitiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Social Policy</contributor><contributor type="oppiainekoodi">209</contributor><subject type="yso">lehdist&#xF6;kirjoittelu</subject><subject type="yso">sanomalehdet</subject><subject type="yso">sis&#xE4;ll&#xF6;nanalyysi</subject><subject type="yso">muistisairaudet</subject><subject type="yso">Alzheimerin tauti</subject><subject type="yso">dementia</subject><subject type="yso">muistisairaat</subject><subject type="yso">media</subject><available>2023-06-15T06:26:28Z</available><issued>2023</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87789</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202306153850</identifier><language type="iso">fi</language><rights>In Copyright</rights><rights type="copyright">&#xA9; The Author(s)</rights><rights type="accesslevel">openAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202306153850</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/87789/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202306153850.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202306153850.pdf" type="application/pdf" length="675332" sequence="1"/><recordID>123456789_87789</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_87789
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:37Z
main_date 2023-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2023
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/87789\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202306153850.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202306153850.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 209
publication_first_indexed 2023-06-15T20:01:19Z
publishDate 2023
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Jokiniemi, Opri Muistisairaudet lehtikirjoituksissa Helsingin Sanomissa ja Kalevassa 2017-2022 lehdistökirjoittelu sanomalehdet sisällönanalyysi muistisairaudet Alzheimerin tauti dementia muistisairaat media
subject_txtF Yhteiskuntapolitiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_87789&index=0&size=large
title Muistisairaudet lehtikirjoituksissa Helsingin Sanomissa ja Kalevassa 2017-2022
title_full Muistisairaudet lehtikirjoituksissa Helsingin Sanomissa ja Kalevassa 2017-2022
title_fullStr Muistisairaudet lehtikirjoituksissa Helsingin Sanomissa ja Kalevassa 2017-2022 Muistisairaudet lehtikirjoituksissa Helsingin Sanomissa ja Kalevassa 2017-2022
title_full_unstemmed Muistisairaudet lehtikirjoituksissa Helsingin Sanomissa ja Kalevassa 2017-2022 Muistisairaudet lehtikirjoituksissa Helsingin Sanomissa ja Kalevassa 2017-2022
title_short Muistisairaudet lehtikirjoituksissa Helsingin Sanomissa ja Kalevassa 2017-2022
title_sort muistisairaudet lehtikirjoituksissa helsingin sanomissa ja kalevassa 2017 2022
title_txtP Muistisairaudet lehtikirjoituksissa Helsingin Sanomissa ja Kalevassa 2017-2022
topic lehdistökirjoittelu sanomalehdet sisällönanalyysi muistisairaudet Alzheimerin tauti dementia muistisairaat media
topic_facet Alzheimerin tauti dementia lehdistökirjoittelu media muistisairaat muistisairaudet sanomalehdet sisällönanalyysi
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87789 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202306153850
work_keys_str_mv AT jokiniemiopri muistisairaudetlehtikirjoituksissahelsinginsanomissajakalevassa20172022