_version_ 1799744462494105600
annif_keywords_txtF_mv lukio kokemukset liikunta opiskelijat koululiikunta
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p7401 http://www.yso.fi/onto/yso/p3209 http://www.yso.fi/onto/yso/p916 http://www.yso.fi/onto/yso/p16486 http://www.yso.fi/onto/yso/p15765
author Partanen, Taru Helimäki, Taavi
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502
author_facet Partanen, Taru Helimäki, Taavi Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502 Partanen, Taru Helimäki, Taavi
author_sort Partanen, Taru
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Liikunta- ja terveystieteet
faculty_txtF Liikuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-06-02T20:00:53Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Opiskelijoiden kokemuksia SMART-tavoitteenasettelusta osana lukion liikunnanopetusta</title><creator>Partanen, Taru</creator><creator>Helim&#xE4;ki, Taavi</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Liikunta- ja terveystieteet</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Liikuntapedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Physical Education Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">502</contributor><subject type="other">tavoitteenasettelu</subject><subject type="other">SMART-tavoite</subject><subject type="other">SMART-malli</subject><subject type="yso">liikunta</subject><subject type="yso">opiskelijat</subject><subject type="yso">lukio</subject><subject type="yso">tavoitteet</subject><subject type="yso">koululiikunta</subject><subject type="yso">kokemukset</subject><available>2023-06-02T05:41:00Z</available><issued>2023</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87386</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202306023440</identifier><language type="iso">fi</language><rights>In Copyright</rights><rights type="copyright">&#xA9; The Author(s)</rights><rights type="accesslevel">restrictedAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><rights type="accessrights" lang="en">The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Tekij&#xE4; ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;semalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202306023440</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/87386/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202306023440.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202306023440.pdf" type="application/pdf" length="856331" sequence="1"/><recordID>123456789_87386</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_87386
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:02Z
main_date 2023-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2023
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/87386\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202306023440.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202306023440.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 502
publication_first_indexed 2023-06-02T20:00:53Z
publishDate 2023
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Partanen, Taru Helimäki, Taavi Opiskelijoiden kokemuksia SMART-tavoitteenasettelusta osana lukion liikunnanopetusta tavoitteenasettelu SMART-tavoite SMART-malli liikunta opiskelijat lukio tavoitteet koululiikunta kokemukset
subject_txtF Liikuntapedagogiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_87386&index=0&size=large
title Opiskelijoiden kokemuksia SMART-tavoitteenasettelusta osana lukion liikunnanopetusta
title_full Opiskelijoiden kokemuksia SMART-tavoitteenasettelusta osana lukion liikunnanopetusta
title_fullStr Opiskelijoiden kokemuksia SMART-tavoitteenasettelusta osana lukion liikunnanopetusta Opiskelijoiden kokemuksia SMART-tavoitteenasettelusta osana lukion liikunnanopetusta
title_full_unstemmed Opiskelijoiden kokemuksia SMART-tavoitteenasettelusta osana lukion liikunnanopetusta Opiskelijoiden kokemuksia SMART-tavoitteenasettelusta osana lukion liikunnanopetusta
title_short Opiskelijoiden kokemuksia SMART-tavoitteenasettelusta osana lukion liikunnanopetusta
title_sort opiskelijoiden kokemuksia smart tavoitteenasettelusta osana lukion liikunnanopetusta
title_txtP Opiskelijoiden kokemuksia SMART-tavoitteenasettelusta osana lukion liikunnanopetusta
topic tavoitteenasettelu SMART-tavoite SMART-malli liikunta opiskelijat lukio tavoitteet koululiikunta kokemukset
topic_facet SMART-malli SMART-tavoite kokemukset koululiikunta liikunta lukio opiskelijat tavoitteenasettelu tavoitteet
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87386 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202306023440
work_keys_str_mv AT partanentaru opiskelijoidenkokemuksiasmarttavoitteenasettelustaosanalukionliikunnanopetusta