Osallistavan tavoitejohtamisen vaikutus strategian toimeenpanon edellytyksiin ja työsuoriutumiseen kokemuksia OKR-mallin käyttöönotosta julkisen sektorin organisaatiossa

Bibliographic Details
Main Author: Sampolahti-Hänninen, Heli
Other Authors: Kauppakorkeakoulu, School of Business and Economics, Taloustieteet, Business and Economics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä, Laskentatoimi, Accounting, 20421
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2023
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87233
_version_ 1799744448272269312
annif_keywords_txtF_mv organisaatiot tavoitejohtaminen strategiat julkinen sektori johtaminen
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p272 http://www.yso.fi/onto/yso/p16377 http://www.yso.fi/onto/yso/p4632 http://www.yso.fi/onto/yso/p7104 http://www.yso.fi/onto/yso/p554
author Sampolahti-Hänninen, Heli
author2 Kauppakorkeakoulu School of Business and Economics Taloustieteet Business and Economics Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Laskentatoimi Accounting 20421
author_facet Sampolahti-Hänninen, Heli Kauppakorkeakoulu School of Business and Economics Taloustieteet Business and Economics Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Laskentatoimi Accounting 20421 Sampolahti-Hänninen, Heli
author_sort Sampolahti-Hänninen, Heli
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Taloustieteet
faculty_txtF Kauppakorkeakoulu
first_indexed 2023-05-26T20:00:30Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Osallistavan tavoitejohtamisen vaikutus strategian toimeenpanon edellytyksiin ja ty&#xF6;suoriutumiseen : kokemuksia OKR-mallin k&#xE4;ytt&#xF6;&#xF6;notosta julkisen sektorin organisaatiossa</title><creator>Sampolahti-H&#xE4;nninen, Heli</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kauppakorkeakoulu</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">School of Business and Economics</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Taloustieteet</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Business and Economics</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Laskentatoimi</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Accounting</contributor><contributor type="oppiainekoodi">20421</contributor><subject type="yso">strategiat</subject><subject type="yso">toimeenpano</subject><subject type="yso">organisaatiot</subject><subject type="yso">tuloksellisuus</subject><subject type="yso">tavoitejohtaminen</subject><subject type="yso">julkinen sektori</subject><available>2023-05-26T07:19:12Z</available><issued>2023</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87233</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202305263293</identifier><language type="iso">fi</language><rights>In Copyright</rights><rights type="copyright">&#xA9; The Author(s)</rights><rights type="accesslevel">openAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202305263293</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/87233/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202305263293.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202305263293.pdf" type="application/pdf" length="529199" sequence="1"/><recordID>123456789_87233</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_87233
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:32Z
main_date 2023-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2023
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/87233\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202305263293.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202305263293.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 20421
publication_first_indexed 2023-05-26T20:00:30Z
publishDate 2023
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Sampolahti-Hänninen, Heli Osallistavan tavoitejohtamisen vaikutus strategian toimeenpanon edellytyksiin ja työsuoriutumiseen : kokemuksia OKR-mallin käyttöönotosta julkisen sektorin organisaatiossa strategiat toimeenpano organisaatiot tuloksellisuus tavoitejohtaminen julkinen sektori
subject_txtF Laskentatoimi
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_87233&index=0&size=large
title Osallistavan tavoitejohtamisen vaikutus strategian toimeenpanon edellytyksiin ja työsuoriutumiseen : kokemuksia OKR-mallin käyttöönotosta julkisen sektorin organisaatiossa
title_full Osallistavan tavoitejohtamisen vaikutus strategian toimeenpanon edellytyksiin ja työsuoriutumiseen : kokemuksia OKR-mallin käyttöönotosta julkisen sektorin organisaatiossa
title_fullStr Osallistavan tavoitejohtamisen vaikutus strategian toimeenpanon edellytyksiin ja työsuoriutumiseen : kokemuksia OKR-mallin käyttöönotosta julkisen sektorin organisaatiossa Osallistavan tavoitejohtamisen vaikutus strategian toimeenpanon edellytyksiin ja työsuoriutumiseen : kokemuksia OKR-mallin käyttöönotosta julkisen sektorin organisaatiossa
title_full_unstemmed Osallistavan tavoitejohtamisen vaikutus strategian toimeenpanon edellytyksiin ja työsuoriutumiseen : kokemuksia OKR-mallin käyttöönotosta julkisen sektorin organisaatiossa Osallistavan tavoitejohtamisen vaikutus strategian toimeenpanon edellytyksiin ja työsuoriutumiseen : kokemuksia OKR-mallin käyttöönotosta julkisen sektorin organisaatiossa
title_short Osallistavan tavoitejohtamisen vaikutus strategian toimeenpanon edellytyksiin ja työsuoriutumiseen
title_sort osallistavan tavoitejohtamisen vaikutus strategian toimeenpanon edellytyksiin ja työsuoriutumiseen kokemuksia okr mallin käyttöönotosta julkisen sektorin organisaatiossa
title_sub kokemuksia OKR-mallin käyttöönotosta julkisen sektorin organisaatiossa
title_txtP Osallistavan tavoitejohtamisen vaikutus strategian toimeenpanon edellytyksiin ja työsuoriutumiseen : kokemuksia OKR-mallin käyttöönotosta julkisen sektorin organisaatiossa
topic strategiat toimeenpano organisaatiot tuloksellisuus tavoitejohtaminen julkinen sektori
topic_facet julkinen sektori organisaatiot strategiat tavoitejohtaminen toimeenpano tuloksellisuus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87233 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202305263293
work_keys_str_mv AT sampolahtihänninenheli osallistavantavoitejohtamisenvaikutusstrategiantoimeenpanonedellytyksiinj