_version_ 1799744419539189760
annif_keywords_txtF_mv matematiikka minäkuva koululaiset ongelmanratkaisu opetus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p3160 http://www.yso.fi/onto/yso/p267 http://www.yso.fi/onto/yso/p16485 http://www.yso.fi/onto/yso/p6006 http://www.yso.fi/onto/yso/p2630
author Sorkio, Susa
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Erityispedagogiikka Special Education 101
author_facet Sorkio, Susa Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Erityispedagogiikka Special Education 101 Sorkio, Susa
author_sort Sorkio, Susa
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2023-05-03T20:11:26Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Matematiikan akateeminen min&#xE4;k&#xE4;sitys ja matematiikan taidot 3- ja 4-luokkalaisilla oppilailla</title><creator>Sorkio, Susa</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Erityispedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Special Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">101</contributor><subject type="other">akateeminen min&#xE4;k&#xE4;sitys</subject><subject type="other">matemaattinen min&#xE4;k&#xE4;sitys</subject><subject type="other">matematiikan taidot</subject><subject type="yso">matematiikka</subject><subject type="yso">min&#xE4;kuva</subject><subject type="yso">matemaattiset taidot</subject><subject type="yso">koululaiset</subject><subject type="yso">alakoulu</subject><available>2023-05-03T05:50:55Z</available><issued>2023</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86736</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202305032831</identifier><language type="iso">fi</language><rights>In Copyright</rights><rights type="copyright">&#xA9; The Author(s)</rights><rights type="accesslevel">openAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202305032831</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/86736/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202305032831.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202305032831.pdf" type="application/pdf" length="576312" sequence="1"/><recordID>123456789_86736</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_86736
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:04:55Z
main_date 2023-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2023
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/86736\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202305032831.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202305032831.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 101
publication_first_indexed 2023-05-03T20:11:26Z
publishDate 2023
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Sorkio, Susa Matematiikan akateeminen minäkäsitys ja matematiikan taidot 3- ja 4-luokkalaisilla oppilailla akateeminen minäkäsitys matemaattinen minäkäsitys matematiikan taidot matematiikka minäkuva matemaattiset taidot koululaiset alakoulu
subject_txtF Erityispedagogiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_86736&index=0&size=large
title Matematiikan akateeminen minäkäsitys ja matematiikan taidot 3- ja 4-luokkalaisilla oppilailla
title_full Matematiikan akateeminen minäkäsitys ja matematiikan taidot 3- ja 4-luokkalaisilla oppilailla
title_fullStr Matematiikan akateeminen minäkäsitys ja matematiikan taidot 3- ja 4-luokkalaisilla oppilailla Matematiikan akateeminen minäkäsitys ja matematiikan taidot 3- ja 4-luokkalaisilla oppilailla
title_full_unstemmed Matematiikan akateeminen minäkäsitys ja matematiikan taidot 3- ja 4-luokkalaisilla oppilailla Matematiikan akateeminen minäkäsitys ja matematiikan taidot 3- ja 4-luokkalaisilla oppilailla
title_short Matematiikan akateeminen minäkäsitys ja matematiikan taidot 3- ja 4-luokkalaisilla oppilailla
title_sort matematiikan akateeminen minäkäsitys ja matematiikan taidot 3 ja 4 luokkalaisilla oppilailla
title_txtP Matematiikan akateeminen minäkäsitys ja matematiikan taidot 3- ja 4-luokkalaisilla oppilailla
topic akateeminen minäkäsitys matemaattinen minäkäsitys matematiikan taidot matematiikka minäkuva matemaattiset taidot koululaiset alakoulu
topic_facet akateeminen minäkäsitys alakoulu koululaiset matemaattinen minäkäsitys matemaattiset taidot matematiikan taidot matematiikka minäkuva
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86736 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202305032831
work_keys_str_mv AT sorkiosusa matematiikanakateeminenminäkäsitysjamatematiikantaidot3ja4luokkalaisillaoppilailla