_version_ 1799744410551844864
annif_keywords_txtF_mv eläkkeelle siirtyminen eläkeläiset ikääntyvät työntekijät eläkeikä työelämä
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p4810 http://www.yso.fi/onto/yso/p2431 http://www.yso.fi/onto/yso/p4637 http://www.yso.fi/onto/yso/p2435 http://www.yso.fi/onto/yso/p16262
author Laukkanen, Kaisa
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Gerontologia ja kansanterveys Gerontology and Public Health 50423
author_facet Laukkanen, Kaisa Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Gerontologia ja kansanterveys Gerontology and Public Health 50423 Laukkanen, Kaisa
author_sort Laukkanen, Kaisa
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Liikunta- ja terveystieteet
faculty_txtF Liikuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-04-21T20:01:01Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Ty&#xF6;ss&#xE4; jatkaminen el&#xE4;kei&#xE4;ss&#xE4; : taustatekij&#xF6;it&#xE4; ja syit&#xE4; el&#xE4;keaikaiseen ty&#xF6;ntekoon</title><creator>Laukkanen, Kaisa</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Liikunta- ja terveystieteet</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Gerontologia ja kansanterveys</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Gerontology and Public Health</contributor><contributor type="oppiainekoodi">50423</contributor><subject type="other">el&#xE4;kkeelle siirtymisik&#xE4;</subject><subject type="other">el&#xE4;keaikeet</subject><subject type="other">siltaty&#xF6;</subject><subject type="yso">ty&#xF6;ss&#xE4; jatkaminen</subject><subject type="yso">el&#xE4;keik&#xE4;</subject><subject type="yso">terveys</subject><subject type="yso">el&#xE4;kkeelle siirtyminen</subject><subject type="yso">el&#xE4;keik&#xE4;</subject><subject type="yso">ik&#xE4;&#xE4;ntyv&#xE4;t ty&#xF6;ntekij&#xE4;t</subject><subject type="yso">ty&#xF6;ura</subject><subject type="yso">ty&#xF6;ss&#xE4; jatkaminen</subject><available>2023-04-21T09:14:54Z</available><issued>2023</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86510</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202304212624</identifier><language type="iso">fi</language><rights>In Copyright</rights><rights type="copyright">&#xA9; The Author(s)</rights><rights type="accesslevel">restrictedAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><rights type="accessrights" lang="en">The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Tekij&#xE4; ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;semalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202304212624</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/86510/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202304212624.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202304212624.pdf" type="application/pdf" length="389262" sequence="1"/><recordID>123456789_86510</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_86510
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:05:08Z
main_date 2023-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2023
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/86510\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202304212624.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202304212624.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 50423
publication_first_indexed 2023-04-21T20:01:01Z
publishDate 2023
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Laukkanen, Kaisa Työssä jatkaminen eläkeiässä : taustatekijöitä ja syitä eläkeaikaiseen työntekoon eläkkeelle siirtymisikä eläkeaikeet siltatyö työssä jatkaminen eläkeikä terveys eläkkeelle siirtyminen ikääntyvät työntekijät työura
subject_txtF Gerontologia ja kansanterveys
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_86510&index=0&size=large
title Työssä jatkaminen eläkeiässä : taustatekijöitä ja syitä eläkeaikaiseen työntekoon
title_full Työssä jatkaminen eläkeiässä : taustatekijöitä ja syitä eläkeaikaiseen työntekoon
title_fullStr Työssä jatkaminen eläkeiässä : taustatekijöitä ja syitä eläkeaikaiseen työntekoon Työssä jatkaminen eläkeiässä : taustatekijöitä ja syitä eläkeaikaiseen työntekoon
title_full_unstemmed Työssä jatkaminen eläkeiässä : taustatekijöitä ja syitä eläkeaikaiseen työntekoon Työssä jatkaminen eläkeiässä : taustatekijöitä ja syitä eläkeaikaiseen työntekoon
title_short Työssä jatkaminen eläkeiässä
title_sort työssä jatkaminen eläkeiässä taustatekijöitä ja syitä eläkeaikaiseen työntekoon
title_sub taustatekijöitä ja syitä eläkeaikaiseen työntekoon
title_txtP Työssä jatkaminen eläkeiässä : taustatekijöitä ja syitä eläkeaikaiseen työntekoon
topic eläkkeelle siirtymisikä eläkeaikeet siltatyö työssä jatkaminen eläkeikä terveys eläkkeelle siirtyminen ikääntyvät työntekijät työura
topic_facet eläkeaikeet eläkeikä eläkkeelle siirtyminen eläkkeelle siirtymisikä ikääntyvät työntekijät siltatyö terveys työssä jatkaminen työura
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86510 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202304212624
work_keys_str_mv AT laukkanenkaisa työssäjatkamineneläkeiässätaustatekijöitäjasyitäeläkeaikaiseentyöntekoon