Oppilaanohjaajan työnkuva yläluokkien erityisen tuen pienryhmien oppilaanohjauksessa työnkuvan rakentaminen toimintatutkimuksen avulla

Bibliographic Details
Main Author: Takala, Suvi
Other Authors: Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Faculty of Education and Psychology, Opettajankoulutuslaitos, Department of Teacher Education, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä, Ohjausalan maisteriohjelma, Master’s Degree Programme in Guidance and Counselling, 1031
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2023
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86312
_version_ 1799744401718640640
annif_keywords_txtF_mv työnkuva oppilaanohjaus pienryhmät opinto-ohjaus oppilaat
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p21453 http://www.yso.fi/onto/yso/p19847 http://www.yso.fi/onto/yso/p6375 http://www.yso.fi/onto/yso/p14999 http://www.yso.fi/onto/yso/p8131
author Takala, Suvi
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Ohjausalan maisteriohjelma Master’s Degree Programme in Guidance and Counselling 1031
author_facet Takala, Suvi Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Ohjausalan maisteriohjelma Master’s Degree Programme in Guidance and Counselling 1031 Takala, Suvi
author_sort Takala, Suvi
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Opettajankoulutuslaitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2023-04-11T20:00:45Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Oppilaanohjaajan ty&#xF6;nkuva yl&#xE4;luokkien erityisen tuen pienryhmien oppilaanohjauksessa : ty&#xF6;nkuvan rakentaminen toimintatutkimuksen avulla</title><creator>Takala, Suvi</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Opettajankoulutuslaitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Teacher Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Ohjausalan maisteriohjelma</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Master&#x2019;s Degree Programme in Guidance and Counselling</contributor><contributor type="oppiainekoodi">1031</contributor><subject type="yso">erityinen tuki</subject><subject type="yso">oppilaanohjaus</subject><subject type="yso">pienryhm&#xE4;t</subject><subject type="yso">peruskoulu</subject><subject type="yso">ty&#xF6;nkuva</subject><subject type="yso">moniammatillisuus</subject><subject type="yso">toimintatutkimus</subject><available>2023-04-11T05:57:34Z</available><issued>2023</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86312</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202304112443</identifier><language type="iso">fi</language><rights>In Copyright</rights><rights type="copyright">&#xA9; The Author(s)</rights><rights type="accesslevel">openAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202304112443</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/86312/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202304112443.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202304112443.pdf" type="application/pdf" length="2032122" sequence="1"/><recordID>123456789_86312</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_86312
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:04:18Z
main_date 2023-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2023
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/86312\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202304112443.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202304112443.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2023-04-11T20:00:45Z
publishDate 2023
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Takala, Suvi Oppilaanohjaajan työnkuva yläluokkien erityisen tuen pienryhmien oppilaanohjauksessa : työnkuvan rakentaminen toimintatutkimuksen avulla erityinen tuki oppilaanohjaus pienryhmät peruskoulu työnkuva moniammatillisuus toimintatutkimus
subject_txtF Ohjausalan maisteriohjelma
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_86312&index=0&size=large
title Oppilaanohjaajan työnkuva yläluokkien erityisen tuen pienryhmien oppilaanohjauksessa : työnkuvan rakentaminen toimintatutkimuksen avulla
title_full Oppilaanohjaajan työnkuva yläluokkien erityisen tuen pienryhmien oppilaanohjauksessa : työnkuvan rakentaminen toimintatutkimuksen avulla
title_fullStr Oppilaanohjaajan työnkuva yläluokkien erityisen tuen pienryhmien oppilaanohjauksessa : työnkuvan rakentaminen toimintatutkimuksen avulla Oppilaanohjaajan työnkuva yläluokkien erityisen tuen pienryhmien oppilaanohjauksessa : työnkuvan rakentaminen toimintatutkimuksen avulla
title_full_unstemmed Oppilaanohjaajan työnkuva yläluokkien erityisen tuen pienryhmien oppilaanohjauksessa : työnkuvan rakentaminen toimintatutkimuksen avulla Oppilaanohjaajan työnkuva yläluokkien erityisen tuen pienryhmien oppilaanohjauksessa : työnkuvan rakentaminen toimintatutkimuksen avulla
title_short Oppilaanohjaajan työnkuva yläluokkien erityisen tuen pienryhmien oppilaanohjauksessa
title_sort oppilaanohjaajan työnkuva yläluokkien erityisen tuen pienryhmien oppilaanohjauksessa työnkuvan rakentaminen toimintatutkimuksen avulla
title_sub työnkuvan rakentaminen toimintatutkimuksen avulla
title_txtP Oppilaanohjaajan työnkuva yläluokkien erityisen tuen pienryhmien oppilaanohjauksessa : työnkuvan rakentaminen toimintatutkimuksen avulla
topic erityinen tuki oppilaanohjaus pienryhmät peruskoulu työnkuva moniammatillisuus toimintatutkimus
topic_facet erityinen tuki moniammatillisuus oppilaanohjaus peruskoulu pienryhmät toimintatutkimus työnkuva
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86312 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202304112443
work_keys_str_mv AT takalasuvi oppilaanohjaajantyönkuvayläluokkienerityisentuenpienryhmienoppilaanohjauksessatyönkuv