”Niin siis nimenomaan, semmoinen tavallaan rohkeus kokeilla ja katsoa että no mitäs tässä tapahtuu” aloittavien opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta verkkopainotteisessa fysioterapeuttikoulutuksessa – fenomenografinen tutkimus

Bibliographic Details
Main Author: Franicevic, Marko
Other Authors: Liikuntatieteellinen tiedekunta, Faculty of Sport and Health Sciences, Liikunta- ja terveystieteet, Sport and Health Sciences, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä, Fysioterapia, Physiotherapy, 50422
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2023
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85508
_version_ 1799744385548550144
annif_keywords_txtF_mv käsitykset opiskelijat oppiminen fenomenografia nuoret
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p6333 http://www.yso.fi/onto/yso/p16486 http://www.yso.fi/onto/yso/p2945 http://www.yso.fi/onto/yso/p20240 http://www.yso.fi/onto/yso/p11617
author Franicevic, Marko
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Fysioterapia Physiotherapy 50422
author_facet Franicevic, Marko Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Fysioterapia Physiotherapy 50422 Franicevic, Marko
author_sort Franicevic, Marko
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Liikunta- ja terveystieteet
faculty_txtF Liikuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-02-17T21:00:33Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>&#x201D;Niin siis nimenomaan, semmoinen tavallaan rohkeus kokeilla ja katsoa ett&#xE4; no mit&#xE4;s t&#xE4;ss&#xE4; tapahtuu&#x201D; : aloittavien opiskelijoiden k&#xE4;sityksi&#xE4; oppimisesta verkkopainotteisessa fysioterapeuttikoulutuksessa &#x2013; fenomenografinen tutkimus</title><creator>Franicevic, Marko</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Liikunta- ja terveystieteet</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Fysioterapia</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Physiotherapy</contributor><contributor type="oppiainekoodi">50422</contributor><subject type="yso">opiskelijat</subject><subject type="yso">fysioterapia</subject><subject type="yso">oppiminen</subject><subject type="yso">opetus</subject><subject type="yso">k&#xE4;sitykset</subject><subject type="yso">fysioterapeutit</subject><subject type="yso">ammattikorkeakoulut</subject><subject type="yso">fenomenografia</subject><subject type="yso">opetusmenetelm&#xE4;t</subject><subject type="yso">opiskelu</subject><available>2023-02-17T06:32:02Z</available><issued>2023</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85508</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202302171780</identifier><language type="iso">fi</language><rights>In Copyright</rights><rights type="copyright">&#xA9; The Author(s)</rights><rights type="accesslevel">openAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202302171780</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/85508/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202302171780.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202302171780.pdf" type="application/pdf" length="1589445" sequence="1"/><recordID>123456789_85508</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_85508
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:36Z
main_date 2023-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2023
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/85508\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202302171780.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202302171780.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 50422
publication_first_indexed 2023-02-17T21:00:33Z
publishDate 2023
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Franicevic, Marko ”Niin siis nimenomaan, semmoinen tavallaan rohkeus kokeilla ja katsoa että no mitäs tässä tapahtuu” : aloittavien opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta verkkopainotteisessa fysioterapeuttikoulutuksessa – fenomenografinen tutkimus opiskelijat fysioterapia oppiminen opetus käsitykset fysioterapeutit ammattikorkeakoulut fenomenografia opetusmenetelmät opiskelu
subject_txtF Fysioterapia
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_85508&index=0&size=large
title ”Niin siis nimenomaan, semmoinen tavallaan rohkeus kokeilla ja katsoa että no mitäs tässä tapahtuu” : aloittavien opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta verkkopainotteisessa fysioterapeuttikoulutuksessa – fenomenografinen tutkimus
title_full ”Niin siis nimenomaan, semmoinen tavallaan rohkeus kokeilla ja katsoa että no mitäs tässä tapahtuu” : aloittavien opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta verkkopainotteisessa fysioterapeuttikoulutuksessa – fenomenografinen tutkimus
title_fullStr ”Niin siis nimenomaan, semmoinen tavallaan rohkeus kokeilla ja katsoa että no mitäs tässä tapahtuu” : aloittavien opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta verkkopainotteisessa fysioterapeuttikoulutuksessa – fenomenografinen tutkimus ”Niin siis nimenomaan, semmoinen tavallaan rohkeus kokeilla ja katsoa että no mitäs tässä tapahtuu” : aloittavien opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta verkkopainotteisessa fysioterapeuttikoulutuksessa – fenomenografinen tutkimus
title_full_unstemmed ”Niin siis nimenomaan, semmoinen tavallaan rohkeus kokeilla ja katsoa että no mitäs tässä tapahtuu” : aloittavien opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta verkkopainotteisessa fysioterapeuttikoulutuksessa – fenomenografinen tutkimus ”Niin siis nimenomaan, semmoinen tavallaan rohkeus kokeilla ja katsoa että no mitäs tässä tapahtuu” : aloittavien opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta verkkopainotteisessa fysioterapeuttikoulutuksessa – fenomenografinen tutkimus
title_short ”Niin siis nimenomaan, semmoinen tavallaan rohkeus kokeilla ja katsoa että no mitäs tässä tapahtuu”
title_sort niin siis nimenomaan semmoinen tavallaan rohkeus kokeilla ja katsoa että no mitäs tässä tapahtuu aloittavien opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta verkkopainotteisessa fysioterapeuttikoulutuksessa fenomenografinen tutkimus
title_sub aloittavien opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta verkkopainotteisessa fysioterapeuttikoulutuksessa – fenomenografinen tutkimus
title_txtP ”Niin siis nimenomaan, semmoinen tavallaan rohkeus kokeilla ja katsoa että no mitäs tässä tapahtuu” : aloittavien opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta verkkopainotteisessa fysioterapeuttikoulutuksessa – fenomenografinen tutkimus
topic opiskelijat fysioterapia oppiminen opetus käsitykset fysioterapeutit ammattikorkeakoulut fenomenografia opetusmenetelmät opiskelu
topic_facet ammattikorkeakoulut fenomenografia fysioterapeutit fysioterapia käsitykset opetus opetusmenetelmät opiskelijat opiskelu oppiminen
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85508 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202302171780
work_keys_str_mv AT franicevicmarko niinsiisnimenomaansemmoinentavallaanrohkeuskokeillajakatsoaettänomitästässätapah