_version_ 1799746676783579136
annif_keywords_txtF_mv minäkuva nuoret opiskelijat kilpaurheilu itsearviointi
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p267 http://www.yso.fi/onto/yso/p11617 http://www.yso.fi/onto/yso/p16486 http://www.yso.fi/onto/yso/p18818 http://www.yso.fi/onto/yso/p6253
author Tolonen, Mirabella
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Terveyskasvatus Health Education 50411
author_facet Tolonen, Mirabella Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Terveyskasvatus Health Education 50411 Tolonen, Mirabella
author_sort Tolonen, Mirabella
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Liikunta- ja terveystieteet
faculty_txtF Liikuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-02-15T21:05:28Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Nuorten opiskelijaurheilijoiden min&#xE4;k&#xE4;sitys</title><creator>Tolonen, Mirabella</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Liikunta- ja terveystieteet</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Terveyskasvatus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Health Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">50411</contributor><subject type="yso">min&#xE4;kuva</subject><subject type="yso">nuoret</subject><subject type="yso">urheilu</subject><subject type="yso">kilpaurheilu</subject><subject type="yso">urheilijat</subject><subject type="yso">opiskelijat</subject><available>2023-02-15T06:24:18Z</available><issued>2023</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85464</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202302151752</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202302151752</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/85464/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202302151752.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202302151752.pdf" type="application/pdf" length="292130" sequence="1"/><recordID>123456789_85464</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_85464
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:47Z
main_date 2023-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2023
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/85464\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202302151752.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202302151752.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 50411
publication_first_indexed 2023-02-15T21:05:28Z
publishDate 2023
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Tolonen, Mirabella Nuorten opiskelijaurheilijoiden minäkäsitys minäkuva nuoret urheilu kilpaurheilu urheilijat opiskelijat
subject_txtF Terveyskasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_85464&index=0&size=large
title Nuorten opiskelijaurheilijoiden minäkäsitys
title_full Nuorten opiskelijaurheilijoiden minäkäsitys
title_fullStr Nuorten opiskelijaurheilijoiden minäkäsitys Nuorten opiskelijaurheilijoiden minäkäsitys
title_full_unstemmed Nuorten opiskelijaurheilijoiden minäkäsitys Nuorten opiskelijaurheilijoiden minäkäsitys
title_short Nuorten opiskelijaurheilijoiden minäkäsitys
title_sort nuorten opiskelijaurheilijoiden minäkäsitys
title_txtP Nuorten opiskelijaurheilijoiden minäkäsitys
topic minäkuva nuoret urheilu kilpaurheilu urheilijat opiskelijat
topic_facet kilpaurheilu minäkuva nuoret opiskelijat urheilijat urheilu
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85464 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202302151752
work_keys_str_mv AT tolonenmirabella nuortenopiskelijaurheilijoidenminäkäsitys