_version_ 1799746675052380160
annif_keywords_txtF_mv energiatehokkuus energiankulutus (energiateknologia) palvelimet rakennukset energiansäästö
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p8328 http://www.yso.fi/onto/yso/p2382 http://www.yso.fi/onto/yso/p638 http://www.yso.fi/onto/yso/p1786 http://www.yso.fi/onto/yso/p2386
author Jääskeläinen, Lauri
author2 Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Tietojärjestelmätiede Information Systems Science 601
author_facet Jääskeläinen, Lauri Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Tietojärjestelmätiede Information Systems Science 601 Jääskeläinen, Lauri
author_sort Jääskeläinen, Lauri
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Informaatioteknologia
faculty_txtF Informaatioteknologian tiedekunta
first_indexed 2023-02-01T21:04:53Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Palvelinkeskusten energiatehokkuuden parantaminen ohjelmistoratkaisuilla</title><creator>J&#xE4;&#xE4;skel&#xE4;inen, Lauri</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Informaatioteknologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Information Technology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Informaatioteknologia</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Information Technology</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Tietoj&#xE4;rjestelm&#xE4;tiede</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Information Systems Science</contributor><contributor type="oppiainekoodi">601</contributor><subject type="other">virtualisaatio</subject><subject type="yso">energiankulutus (energiateknologia)</subject><subject type="yso">energiatehokkuus</subject><subject type="yso">palvelinkeskukset</subject><available>2023-02-01T06:57:28Z</available><issued>2023</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85268</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202302011551</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202302011551</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/85268/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202302011551.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202302011551.pdf" type="application/pdf" length="414790" sequence="1"/><recordID>123456789_85268</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_85268
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:04:14Z
main_date 2023-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2023
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/85268\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202302011551.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202302011551.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 601
publication_first_indexed 2023-02-01T21:04:53Z
publishDate 2023
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Jääskeläinen, Lauri Palvelinkeskusten energiatehokkuuden parantaminen ohjelmistoratkaisuilla virtualisaatio energiankulutus (energiateknologia) energiatehokkuus palvelinkeskukset
subject_txtF Kognitiotiede
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_85268&index=0&size=large
title Palvelinkeskusten energiatehokkuuden parantaminen ohjelmistoratkaisuilla
title_full Palvelinkeskusten energiatehokkuuden parantaminen ohjelmistoratkaisuilla
title_fullStr Palvelinkeskusten energiatehokkuuden parantaminen ohjelmistoratkaisuilla Palvelinkeskusten energiatehokkuuden parantaminen ohjelmistoratkaisuilla
title_full_unstemmed Palvelinkeskusten energiatehokkuuden parantaminen ohjelmistoratkaisuilla Palvelinkeskusten energiatehokkuuden parantaminen ohjelmistoratkaisuilla
title_short Palvelinkeskusten energiatehokkuuden parantaminen ohjelmistoratkaisuilla
title_sort palvelinkeskusten energiatehokkuuden parantaminen ohjelmistoratkaisuilla
title_txtP Palvelinkeskusten energiatehokkuuden parantaminen ohjelmistoratkaisuilla
topic virtualisaatio energiankulutus (energiateknologia) energiatehokkuus palvelinkeskukset
topic_facet energiankulutus (energiateknologia) energiatehokkuus palvelinkeskukset virtualisaatio
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85268 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202302011551
work_keys_str_mv AT jääskeläinenlauri palvelinkeskustenenergiatehokkuudenparantaminenohjelmistoratkaisuilla