_version_ 1799744849612636160
annif_keywords_txtF_mv kiusaaminen koulukiusaaminen oppilashuolto koulut opettajat
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p71 http://www.yso.fi/onto/yso/p70 http://www.yso.fi/onto/yso/p6874 http://www.yso.fi/onto/yso/p386 http://www.yso.fi/onto/yso/p1117
author Tamminen, Topi
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Sosiaalityö Social Work 210
author_facet Tamminen, Topi Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Sosiaalityö Social Work 210 Tamminen, Topi
author_sort Tamminen, Topi
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2022-12-15T21:00:34Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Koulukiusaamisen vaikutukset suhtautumiseen oppilashuoltoa, opettajia ja vertaisia kohtaan</title><creator>Tamminen, Topi</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Social Sciences and Philosophy</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Sosiaality&#xF6;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Social Work</contributor><contributor type="oppiainekoodi">210</contributor><subject type="yso">koulut</subject><subject type="yso">koulukiusaaminen</subject><subject type="yso">oppilashuolto</subject><subject type="yso">opettajat</subject><subject type="yso">koulukuraattorit</subject><subject type="yso">v&#xE4;kivalta</subject><subject type="yso">opiskelijahuolto</subject><available>2022-12-15T06:49:18Z</available><issued>2022</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84386</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202212155642</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202212155642</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/84386/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202212155642.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202212155642.pdf" type="application/pdf" length="1199515" sequence="1"/><recordID>123456789_84386</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_84386
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:14Z
main_date 2022-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2022
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/84386\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202212155642.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202212155642.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 210
publication_first_indexed 2022-12-15T21:00:34Z
publishDate 2022
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Tamminen, Topi Koulukiusaamisen vaikutukset suhtautumiseen oppilashuoltoa, opettajia ja vertaisia kohtaan koulut koulukiusaaminen oppilashuolto opettajat koulukuraattorit väkivalta opiskelijahuolto
subject_txtF Sosiaalityö
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_84386&index=0&size=large
title Koulukiusaamisen vaikutukset suhtautumiseen oppilashuoltoa, opettajia ja vertaisia kohtaan
title_full Koulukiusaamisen vaikutukset suhtautumiseen oppilashuoltoa, opettajia ja vertaisia kohtaan
title_fullStr Koulukiusaamisen vaikutukset suhtautumiseen oppilashuoltoa, opettajia ja vertaisia kohtaan Koulukiusaamisen vaikutukset suhtautumiseen oppilashuoltoa, opettajia ja vertaisia kohtaan
title_full_unstemmed Koulukiusaamisen vaikutukset suhtautumiseen oppilashuoltoa, opettajia ja vertaisia kohtaan Koulukiusaamisen vaikutukset suhtautumiseen oppilashuoltoa, opettajia ja vertaisia kohtaan
title_short Koulukiusaamisen vaikutukset suhtautumiseen oppilashuoltoa, opettajia ja vertaisia kohtaan
title_sort koulukiusaamisen vaikutukset suhtautumiseen oppilashuoltoa opettajia ja vertaisia kohtaan
title_txtP Koulukiusaamisen vaikutukset suhtautumiseen oppilashuoltoa, opettajia ja vertaisia kohtaan
topic koulut koulukiusaaminen oppilashuolto opettajat koulukuraattorit väkivalta opiskelijahuolto
topic_facet koulukiusaaminen koulukuraattorit koulut opettajat opiskelijahuolto oppilashuolto väkivalta
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84386 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202212155642
work_keys_str_mv AT tamminentopi koulukiusaamisenvaikutuksetsuhtautumiseenoppilashuoltoaopettajiajavertaisiakohtaan