_version_ 1799746835779158016
annif_keywords_txtF_mv vapautuneet vangit vangit rikollisuus tukeminen vaikutukset
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p21451 http://www.yso.fi/onto/yso/p5511 http://www.yso.fi/onto/yso/p11490 http://www.yso.fi/onto/yso/p9131 http://www.yso.fi/onto/yso/p795
author Luostarinen, Ella
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Sosiaalityö Social Work 210
author_facet Luostarinen, Ella Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Sosiaalityö Social Work 210 Luostarinen, Ella
author_sort Luostarinen, Ella
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2022-11-22T21:01:00Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Lyhytaikaisvankien tukeminen kohti rikoksettomuutta</title><creator>Luostarinen, Ella</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Social Sciences and Philosophy</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Sosiaality&#xF6;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Social Work</contributor><contributor type="oppiainekoodi">210</contributor><subject type="other">lyhytaikaisvangit</subject><subject type="other">desistanssi</subject><subject type="other">vankisosiaality&#xF6;</subject><subject type="yso">vangit</subject><subject type="yso">kuntoutus</subject><subject type="yso">sosiaality&#xF6;</subject><subject type="yso">rikoksentekij&#xE4;t</subject><subject type="yso">kriminaalihuolto</subject><subject type="yso">kirjallisuuskatsaukset</subject><available>2022-11-22T06:30:45Z</available><issued>2022</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84013</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202211225298</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202211225298</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/84013/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202211225298.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202211225298.pdf" type="application/pdf" length="706098" sequence="1"/><recordID>123456789_84013</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_84013
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:04:05Z
main_date 2022-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2022
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/84013\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202211225298.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202211225298.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 210
publication_first_indexed 2022-11-22T21:01:00Z
publishDate 2022
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Luostarinen, Ella Lyhytaikaisvankien tukeminen kohti rikoksettomuutta lyhytaikaisvangit desistanssi vankisosiaalityö vangit kuntoutus sosiaalityö rikoksentekijät kriminaalihuolto kirjallisuuskatsaukset
subject_txtF Sosiaalityö
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_84013&index=0&size=large
title Lyhytaikaisvankien tukeminen kohti rikoksettomuutta
title_full Lyhytaikaisvankien tukeminen kohti rikoksettomuutta
title_fullStr Lyhytaikaisvankien tukeminen kohti rikoksettomuutta Lyhytaikaisvankien tukeminen kohti rikoksettomuutta
title_full_unstemmed Lyhytaikaisvankien tukeminen kohti rikoksettomuutta Lyhytaikaisvankien tukeminen kohti rikoksettomuutta
title_short Lyhytaikaisvankien tukeminen kohti rikoksettomuutta
title_sort lyhytaikaisvankien tukeminen kohti rikoksettomuutta
title_txtP Lyhytaikaisvankien tukeminen kohti rikoksettomuutta
topic lyhytaikaisvangit desistanssi vankisosiaalityö vangit kuntoutus sosiaalityö rikoksentekijät kriminaalihuolto kirjallisuuskatsaukset
topic_facet desistanssi kirjallisuuskatsaukset kriminaalihuolto kuntoutus lyhytaikaisvangit rikoksentekijät sosiaalityö vangit vankisosiaalityö
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84013 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202211225298
work_keys_str_mv AT luostarinenella lyhytaikaisvankientukeminenkohtirikoksettomuutta