_version_ 1799744832452689920
annif_keywords_txtF_mv organisaatiot johtaminen strategiat tunteet turvallisuus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p272 http://www.yso.fi/onto/yso/p554 http://www.yso.fi/onto/yso/p4632 http://www.yso.fi/onto/yso/p3485 http://www.yso.fi/onto/yso/p7349
author Ojala, Teemu
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Aikuiskasvatus Adult Education 102
author_facet Ojala, Teemu Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Aikuiskasvatus Adult Education 102 Ojala, Teemu
author_sort Ojala, Teemu
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2022-11-22T21:01:00Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Ty&#xF6;paikan tunneilmaston ja psykologisen turvallisuuden yhteys organisaation strategian toteuttamiseen</title><creator>Ojala, Teemu</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Aikuiskasvatus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Adult Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">102</contributor><subject type="other">strategian toteuttaminen</subject><subject type="other">tunneilmasto</subject><subject type="other">psykologinen turvallisuus</subject><subject type="other">strateginen muutos</subject><subject type="yso">strategiat</subject><subject type="yso">organisaatiot</subject><subject type="yso">tunteet</subject><subject type="yso">regressioanalyysi</subject><available>2022-11-22T05:56:36Z</available><issued>2022</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84010</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202211225295</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel">openAccess</rights><rights type="accessrights"/><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202211225295</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/84010/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202211225295.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202211225295.pdf" type="application/pdf" length="627205" sequence="1"/><recordID>123456789_84010</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_84010
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:40Z
main_date 2022-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2022
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/84010\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202211225295.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202211225295.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 102
publication_first_indexed 2022-11-22T21:01:00Z
publishDate 2022
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Ojala, Teemu Työpaikan tunneilmaston ja psykologisen turvallisuuden yhteys organisaation strategian toteuttamiseen strategian toteuttaminen tunneilmasto psykologinen turvallisuus strateginen muutos strategiat organisaatiot tunteet regressioanalyysi
subject_txtF Aikuiskasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_84010&index=0&size=large
title Työpaikan tunneilmaston ja psykologisen turvallisuuden yhteys organisaation strategian toteuttamiseen
title_full Työpaikan tunneilmaston ja psykologisen turvallisuuden yhteys organisaation strategian toteuttamiseen
title_fullStr Työpaikan tunneilmaston ja psykologisen turvallisuuden yhteys organisaation strategian toteuttamiseen Työpaikan tunneilmaston ja psykologisen turvallisuuden yhteys organisaation strategian toteuttamiseen
title_full_unstemmed Työpaikan tunneilmaston ja psykologisen turvallisuuden yhteys organisaation strategian toteuttamiseen Työpaikan tunneilmaston ja psykologisen turvallisuuden yhteys organisaation strategian toteuttamiseen
title_short Työpaikan tunneilmaston ja psykologisen turvallisuuden yhteys organisaation strategian toteuttamiseen
title_sort työpaikan tunneilmaston ja psykologisen turvallisuuden yhteys organisaation strategian toteuttamiseen
title_txtP Työpaikan tunneilmaston ja psykologisen turvallisuuden yhteys organisaation strategian toteuttamiseen
topic strategian toteuttaminen tunneilmasto psykologinen turvallisuus strateginen muutos strategiat organisaatiot tunteet regressioanalyysi
topic_facet organisaatiot psykologinen turvallisuus regressioanalyysi strategian toteuttaminen strategiat strateginen muutos tunneilmasto tunteet
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84010 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202211225295
work_keys_str_mv AT ojalateemu työpaikantunneilmastonjapsykologisenturvallisuudenyhteysorganisaationstrategiantoteut