_version_ 1780992121824608256
annif_keywords_txtF_mv kipu naiset uni (lepotila) opinnäytteet unihäiriöt
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p14193 http://www.yso.fi/onto/yso/p16991 http://www.yso.fi/onto/yso/p8299 http://www.yso.fi/onto/yso/p1380 http://www.yso.fi/onto/yso/p4600
author Puranen, Jaana
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Terveystieteiden laitos Department of Health Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Gerontologia ja kansanterveys Gerontology and Public Health 50423
author_facet Puranen, Jaana Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Terveystieteiden laitos Department of Health Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Gerontologia ja kansanterveys Gerontology and Public Health 50423 Puranen, Jaana
author_sort Puranen, Jaana
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:57:09Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Laajalle levinneen kivun ja unen yhteys 63-76 -vuotiailla suomalaisilla naisilla</title><creator>Puranen, Jaana</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Terveystieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Health Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Gerontologia ja kansanterveys</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Gerontology and Public Health</contributor><contributor type="oppiainekoodi">50423</contributor><subject type="other">Fitsa -projekti</subject><subject type="yso">kipu</subject><subject type="yso">uni</subject><subject type="yso">unih&#xE4;iri&#xF6;t</subject><subject type="yso">vanhukset</subject><subject type="yso">v&#xE4;symys</subject><subject type="yso">kroonikot</subject><available>2008-01-08T07:53:21Z</available><issued>2003</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:915670</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/8377</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-2003915670</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2003915670</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/8377/1/G0000335.pdf" name="G0000335.pdf" type="application/pdf" length="103095" sequence="1"/><recordID>123456789_8377</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_8377
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:12:44Z
main_date 2003-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2003
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/8377\/1\/G0000335.pdf","text":"G0000335.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2003-03-22T09:57:09Z
publishDate 2003
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Puranen, Jaana Laajalle levinneen kivun ja unen yhteys 63-76 -vuotiailla suomalaisilla naisilla Fitsa -projekti kipu uni unihäiriöt vanhukset väsymys kroonikot
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_8377&index=0&size=large
title Laajalle levinneen kivun ja unen yhteys 63-76 -vuotiailla suomalaisilla naisilla
title_full Laajalle levinneen kivun ja unen yhteys 63-76 -vuotiailla suomalaisilla naisilla
title_fullStr Laajalle levinneen kivun ja unen yhteys 63-76 -vuotiailla suomalaisilla naisilla Laajalle levinneen kivun ja unen yhteys 63-76 -vuotiailla suomalaisilla naisilla
title_full_unstemmed Laajalle levinneen kivun ja unen yhteys 63-76 -vuotiailla suomalaisilla naisilla Laajalle levinneen kivun ja unen yhteys 63-76 -vuotiailla suomalaisilla naisilla
title_short Laajalle levinneen kivun ja unen yhteys 63-76 -vuotiailla suomalaisilla naisilla
title_sort laajalle levinneen kivun ja unen yhteys 63 76 vuotiailla suomalaisilla naisilla
title_txtP Laajalle levinneen kivun ja unen yhteys 63-76 -vuotiailla suomalaisilla naisilla
topic Fitsa -projekti kipu uni unihäiriöt vanhukset väsymys kroonikot
topic_facet Fitsa -projekti kipu kroonikot uni unihäiriöt vanhukset väsymys
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/8377 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2003915670
work_keys_str_mv AT puranenjaana laajallelevinneenkivunjaunenyhteys6376vuotiaillasuomalaisillanaisilla