_version_ 1780992040464547840
annif_keywords_txtF_mv elämänlaatu naiset ikääntyneet ikääntyminen narratiivisuus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p10759 http://www.yso.fi/onto/yso/p16991 http://www.yso.fi/onto/yso/p2433 http://www.yso.fi/onto/yso/p5056 http://www.yso.fi/onto/yso/p10164
author Hautakangas, Helena
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Terveystieteiden laitos Department of Health Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Gerontologia ja kansanterveys Gerontology and Public Health 50423
author_facet Hautakangas, Helena Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Terveystieteiden laitos Department of Health Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Gerontologia ja kansanterveys Gerontology and Public Health 50423 Hautakangas, Helena
author_sort Hautakangas, Helena
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:58:13Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Kotkan ruususta mummon muussiin : hyv&#xE4; el&#xE4;m&#xE4;nlaatu i&#xE4;kk&#xE4;iden naisten kokemana</title><creator>Hautakangas, Helena</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Terveystieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Health Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Gerontologia ja kansanterveys</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Gerontology and Public Health</contributor><contributor type="oppiainekoodi">50423</contributor><subject type="yso">ik&#xE4;&#xE4;ntyneet</subject><subject type="yso">vanheneminen</subject><subject type="yso">naiset</subject><subject type="yso">el&#xE4;m&#xE4;nlaatu</subject><subject type="yso">kerronta</subject><subject type="yso">narratiivisuus</subject><available>2008-01-08T07:53:17Z</available><issued>2004</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:941822</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/8370</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-2004941822</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2004941822</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/8370/1/G0000577.pdf" name="G0000577.pdf" type="application/pdf" length="256037" sequence="1"/><recordID>123456789_8370</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_8370
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:13:14Z
main_date 2004-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2004
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/8370\/1\/G0000577.pdf","text":"G0000577.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2004-03-22T09:58:13Z
publishDate 2004
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Hautakangas, Helena Kotkan ruususta mummon muussiin : hyvä elämänlaatu iäkkäiden naisten kokemana ikääntyneet vanheneminen naiset elämänlaatu kerronta narratiivisuus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_8370&index=0&size=large
title Kotkan ruususta mummon muussiin : hyvä elämänlaatu iäkkäiden naisten kokemana
title_full Kotkan ruususta mummon muussiin : hyvä elämänlaatu iäkkäiden naisten kokemana
title_fullStr Kotkan ruususta mummon muussiin : hyvä elämänlaatu iäkkäiden naisten kokemana Kotkan ruususta mummon muussiin : hyvä elämänlaatu iäkkäiden naisten kokemana
title_full_unstemmed Kotkan ruususta mummon muussiin : hyvä elämänlaatu iäkkäiden naisten kokemana Kotkan ruususta mummon muussiin : hyvä elämänlaatu iäkkäiden naisten kokemana
title_short Kotkan ruususta mummon muussiin
title_sort kotkan ruususta mummon muussiin hyvä elämänlaatu iäkkäiden naisten kokemana
title_sub hyvä elämänlaatu iäkkäiden naisten kokemana
title_txtP Kotkan ruususta mummon muussiin : hyvä elämänlaatu iäkkäiden naisten kokemana
topic ikääntyneet vanheneminen naiset elämänlaatu kerronta narratiivisuus
topic_facet elämänlaatu ikääntyneet kerronta naiset narratiivisuus vanheneminen
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/8370 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2004941822
work_keys_str_mv AT hautakangashelena kotkanruusustamummonmuussiinhyväelämänlaatuiäkkäidennaistenkokemana