_version_ 1799170956996902912
annif_keywords_txtF_mv naiset ikääntyminen ikääntyneet elämänkaari elämänhistoria
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p16991 http://www.yso.fi/onto/yso/p5056 http://www.yso.fi/onto/yso/p2433 http://www.yso.fi/onto/yso/p3313 http://www.yso.fi/onto/yso/p11596
author Palomäki, Sirkka-Liisa
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Terveystieteiden laitos Department of Health Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Gerontologia ja kansanterveys Gerontology and Public Health 50423
author_facet Palomäki, Sirkka-Liisa Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Terveystieteiden laitos Department of Health Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Gerontologia ja kansanterveys Gerontology and Public Health 50423 Palomäki, Sirkka-Liisa
author_sort Palomäki, Sirkka-Liisa
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Liikunta- ja terveystieteet
faculty_txtF Liikuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2023-02-07T21:00:47Z
format Lisensiaatintyö
format_ext_str_mv Opinnäyte Lisensiaatintyö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>El&#xE4;m&#xE4;nkerronta ja suhde vanhenemiseen : kuvaileva tutkimus i&#xE4;kk&#xE4;iden naisten el&#xE4;m&#xE4;nkulusta</title><creator>Palom&#xE4;ki, Sirkka-Liisa</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Terveystieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Health Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Gerontologia ja kansanterveys</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Gerontology and Public Health</contributor><contributor type="oppiainekoodi">50423</contributor><subject type="yso">el&#xE4;m&#xE4;nkaari</subject><subject type="yso">naiset</subject><subject type="yso">vanheneminen</subject><subject type="yso">ik&#xE4;&#xE4;ntyminen</subject><subject type="yso">el&#xE4;m&#xE4;nhistoria</subject><available>2008-01-08T07:53:03Z</available><issued>2001</issued><type lang="en">Licentiate thesis</type><type lang="fi">Lisensiaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/8345</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-2001886018</identifier><language type="iso">fin</language><rights>In Copyright</rights><rights type="accesslevel">openAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2001886018</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/8345/1/sirkpalo.pdf" name="sirkpalo.pdf" type="application/pdf" length="7498768" sequence="1"/><recordID>123456789_8345</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_8345
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:20Z
main_date 2001-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2001
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/8345\/1\/sirkpalo.pdf","text":"sirkpalo.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 50423
publication_first_indexed 2001-02-07T21:00:47Z
publishDate 2001
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Palomäki, Sirkka-Liisa Elämänkerronta ja suhde vanhenemiseen : kuvaileva tutkimus iäkkäiden naisten elämänkulusta elämänkaari naiset vanheneminen ikääntyminen elämänhistoria
subject_txtF Gerontologia ja kansanterveys
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_8345&index=0&size=large
title Elämänkerronta ja suhde vanhenemiseen : kuvaileva tutkimus iäkkäiden naisten elämänkulusta
title_full Elämänkerronta ja suhde vanhenemiseen : kuvaileva tutkimus iäkkäiden naisten elämänkulusta
title_fullStr Elämänkerronta ja suhde vanhenemiseen : kuvaileva tutkimus iäkkäiden naisten elämänkulusta Elämänkerronta ja suhde vanhenemiseen : kuvaileva tutkimus iäkkäiden naisten elämänkulusta
title_full_unstemmed Elämänkerronta ja suhde vanhenemiseen : kuvaileva tutkimus iäkkäiden naisten elämänkulusta Elämänkerronta ja suhde vanhenemiseen : kuvaileva tutkimus iäkkäiden naisten elämänkulusta
title_short Elämänkerronta ja suhde vanhenemiseen
title_sort elämänkerronta ja suhde vanhenemiseen kuvaileva tutkimus iäkkäiden naisten elämänkulusta
title_sub kuvaileva tutkimus iäkkäiden naisten elämänkulusta
title_txtP Elämänkerronta ja suhde vanhenemiseen : kuvaileva tutkimus iäkkäiden naisten elämänkulusta
topic elämänkaari naiset vanheneminen ikääntyminen elämänhistoria
topic_facet elämänhistoria elämänkaari ikääntyminen naiset vanheneminen
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/8345 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2001886018
work_keys_str_mv AT palomäkisirkkaliisa elämänkerrontajasuhdevanhenemiseenkuvailevatutkimusiäkkäidennaistenelämänkul