_version_ 1780992092667904000
annif_keywords_txtF_mv muisti (kognitio) kokemukset ikääntyminen oppiminen Alzheimerin tauti
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p2607 http://www.yso.fi/onto/yso/p3209 http://www.yso.fi/onto/yso/p5056 http://www.yso.fi/onto/yso/p2945 http://www.yso.fi/onto/yso/p8412
author Mäenpää-Lakka, Marjo
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Terveystieteiden laitos Department of Health Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Gerontologia ja kansanterveys Gerontology and Public Health 50423
author_facet Mäenpää-Lakka, Marjo Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Terveystieteiden laitos Department of Health Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Gerontologia ja kansanterveys Gerontology and Public Health 50423 Mäenpää-Lakka, Marjo
author_sort Mäenpää-Lakka, Marjo
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:57:58Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Kokemuksia muistin heikkenemisest&#xE4; : "Ku ei el&#xE4; enn&#xE4;&#xE4; siin&#xE4; muistossa, ett&#xE4; niinku sit&#xE4; ol ter&#xE4;v&#xE4;"</title><creator>M&#xE4;enp&#xE4;&#xE4;-Lakka, Marjo</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Terveystieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Health Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Gerontologia ja kansanterveys</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Gerontology and Public Health</contributor><contributor type="oppiainekoodi">50423</contributor><subject type="yso">ik&#xE4;&#xE4;ntyminen</subject><subject type="yso">muisti</subject><subject type="yso">Alzheimerin tauti</subject><subject type="yso">dementia</subject><subject type="yso">muistih&#xE4;iri&#xF6;t</subject><available>2008-01-08T07:52:58Z</available><issued>2002</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:881292</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/8337</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-2002881292</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2002881292</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/8337/1/mamaenpa.pdf" name="mamaenpa.pdf" type="application/pdf" length="3071104" sequence="1"/><recordID>123456789_8337</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_8337
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:13:06Z
main_date 2002-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2002
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/8337\/1\/mamaenpa.pdf","text":"mamaenpa.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2002-03-22T09:57:58Z
publishDate 2002
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Mäenpää-Lakka, Marjo Kokemuksia muistin heikkenemisestä : "Ku ei elä ennää siinä muistossa, että niinku sitä ol terävä" ikääntyminen muisti Alzheimerin tauti dementia muistihäiriöt
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_8337&index=0&size=large
title Kokemuksia muistin heikkenemisestä : "Ku ei elä ennää siinä muistossa, että niinku sitä ol terävä"
title_full Kokemuksia muistin heikkenemisestä : "Ku ei elä ennää siinä muistossa, että niinku sitä ol terävä"
title_fullStr Kokemuksia muistin heikkenemisestä : "Ku ei elä ennää siinä muistossa, että niinku sitä ol terävä" Kokemuksia muistin heikkenemisestä : "Ku ei elä ennää siinä muistossa, että niinku sitä ol terävä"
title_full_unstemmed Kokemuksia muistin heikkenemisestä : "Ku ei elä ennää siinä muistossa, että niinku sitä ol terävä" Kokemuksia muistin heikkenemisestä : "Ku ei elä ennää siinä muistossa, että niinku sitä ol terävä"
title_short Kokemuksia muistin heikkenemisestä
title_sort kokemuksia muistin heikkenemisestä ku ei elä ennää siinä muistossa että niinku sitä ol terävä
title_sub "Ku ei elä ennää siinä muistossa, että niinku sitä ol terävä"
title_txtP Kokemuksia muistin heikkenemisestä : "Ku ei elä ennää siinä muistossa, että niinku sitä ol terävä"
topic ikääntyminen muisti Alzheimerin tauti dementia muistihäiriöt
topic_facet Alzheimerin tauti dementia ikääntyminen muisti muistihäiriöt
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/8337 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2002881292
work_keys_str_mv AT mäenpäälakkamarjo kokemuksiamuistinheikkenemisestäkueieläennääsiinämuistossaettäniinkusitäolterä