Ylöspäin eriyttäminen matematiikan opetuksessa peruskoulun ensimmäisellä luokalla

Bibliographic Details
Main Author: Kosonen, Jenni
Other Authors: Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Faculty of Education and Psychology, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä, Luokanopettajakoulutus, Teacher Education, 103
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2022
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83317
_version_ 1799744815159574528
annif_keywords_txtF_mv matematiikka eriyttäminen opetus peruskoulu alkuopetus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p3160 http://www.yso.fi/onto/yso/p987 http://www.yso.fi/onto/yso/p2630 http://www.yso.fi/onto/yso/p2518 http://www.yso.fi/onto/yso/p14419
author Kosonen, Jenni
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103
author_facet Kosonen, Jenni Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103 Kosonen, Jenni
author_sort Kosonen, Jenni
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Opettajankoulutuslaitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2022-09-26T20:00:31Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Yl&#xF6;sp&#xE4;in eriytt&#xE4;minen matematiikan opetuksessa peruskoulun ensimm&#xE4;isell&#xE4; luokalla</title><creator>Kosonen, Jenni</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kokkolan yliopistokeskus Chydenius</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Kokkolan yliopistokeskus Chydenius</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="yso">matematiikka</subject><subject type="yso">eriytt&#xE4;minen</subject><subject type="yso">alkuopetus</subject><subject type="yso">luokanopettajat</subject><subject type="yso">matemaattiset taidot</subject><available>2022-09-26T06:03:17Z</available><issued>2022</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83317</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202209264656</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202209264656</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/83317/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202209264656.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202209264656.pdf" type="application/pdf" length="432805" sequence="1"/><recordID>123456789_83317</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_83317
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:05:10Z
main_date 2022-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2022
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/83317\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202209264656.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202209264656.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 103
publication_first_indexed 2022-09-26T20:00:31Z
publishDate 2022
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Kosonen, Jenni Ylöspäin eriyttäminen matematiikan opetuksessa peruskoulun ensimmäisellä luokalla matematiikka eriyttäminen alkuopetus luokanopettajat matemaattiset taidot
subject_txtF Luokanopettajakoulutus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_83317&index=0&size=large
title Ylöspäin eriyttäminen matematiikan opetuksessa peruskoulun ensimmäisellä luokalla
title_full Ylöspäin eriyttäminen matematiikan opetuksessa peruskoulun ensimmäisellä luokalla
title_fullStr Ylöspäin eriyttäminen matematiikan opetuksessa peruskoulun ensimmäisellä luokalla Ylöspäin eriyttäminen matematiikan opetuksessa peruskoulun ensimmäisellä luokalla
title_full_unstemmed Ylöspäin eriyttäminen matematiikan opetuksessa peruskoulun ensimmäisellä luokalla Ylöspäin eriyttäminen matematiikan opetuksessa peruskoulun ensimmäisellä luokalla
title_short Ylöspäin eriyttäminen matematiikan opetuksessa peruskoulun ensimmäisellä luokalla
title_sort ylöspäin eriyttäminen matematiikan opetuksessa peruskoulun ensimmäisellä luokalla
title_txtP Ylöspäin eriyttäminen matematiikan opetuksessa peruskoulun ensimmäisellä luokalla
topic matematiikka eriyttäminen alkuopetus luokanopettajat matemaattiset taidot
topic_facet alkuopetus eriyttäminen luokanopettajat matemaattiset taidot matematiikka
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83317 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202209264656
work_keys_str_mv AT kosonenjenni ylöspäineriyttäminenmatematiikanopetuksessaperuskoulunensimmäiselläluokalla