_version_ 1780989779831160832
annif_keywords_txtF_mv ikääntyneet Jyväskylä fyysinen ympäristö toimintakyky suoriutuminen
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p2433 http://www.yso.fi/onto/yso/p94173 http://www.yso.fi/onto/yso/p13726 http://www.yso.fi/onto/yso/p10213 http://www.yso.fi/onto/yso/p10270
author Rantakokko, Merja
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Terveystieteiden laitos Department of Health Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Gerontologia ja kansanterveys Gerontology and Public Health 50423
author_facet Rantakokko, Merja Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Terveystieteiden laitos Department of Health Sciences University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Gerontologia ja kansanterveys Gerontology and Public Health 50423 Rantakokko, Merja
author_sort Rantakokko, Merja
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T10:00:25Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Fyysisen l&#xE4;hiymp&#xE4;rist&#xF6;n yhteys PADL-toiminnoista suoriutumiseen kotona asuvilla 80- ja 85-vuotiailla jyv&#xE4;skyl&#xE4;l&#xE4;isill&#xE4;</title><creator>Rantakokko, Merja</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Terveystieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Health Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Gerontologia ja kansanterveys</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Gerontology and Public Health</contributor><contributor type="oppiainekoodi">50423</contributor><subject type="other">ADL-toiminnot</subject><subject type="other">PADL-toiminnot</subject><subject type="yso">ik&#xE4;&#xE4;ntyneet</subject><subject type="yso">koti</subject><subject type="yso">ymp&#xE4;rist&#xF6;</subject><subject type="yso">fyysinen ymp&#xE4;rist&#xF6;</subject><subject type="yso">kotiymp&#xE4;rist&#xF6;</subject><subject type="yso">selviytyminen</subject><subject type="yso">suoriutuminen</subject><subject type="yso">muutosty&#xF6;t</subject><subject type="yso">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</subject><available>2008-01-08T07:52:54Z</available><issued>2006</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:992686</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/8331</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-2006433</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2006433</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/8331/1/URN_NBN_fi_jyu-2006433.pdf" name="URN_NBN_fi_jyu-2006433.pdf" type="application/pdf" length="223724" sequence="1"/><recordID>123456789_8331</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_8331
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:14:17Z
main_date 2006-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2006
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/8331\/1\/URN_NBN_fi_jyu-2006433.pdf","text":"URN_NBN_fi_jyu-2006433.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2006-03-22T10:00:25Z
publishDate 2006
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Rantakokko, Merja Fyysisen lähiympäristön yhteys PADL-toiminnoista suoriutumiseen kotona asuvilla 80- ja 85-vuotiailla jyväskyläläisillä ADL-toiminnot PADL-toiminnot ikääntyneet koti ympäristö fyysinen ympäristö kotiympäristö selviytyminen suoriutuminen muutostyöt Jyväskylä
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_8331&index=0&size=large
title Fyysisen lähiympäristön yhteys PADL-toiminnoista suoriutumiseen kotona asuvilla 80- ja 85-vuotiailla jyväskyläläisillä
title_full Fyysisen lähiympäristön yhteys PADL-toiminnoista suoriutumiseen kotona asuvilla 80- ja 85-vuotiailla jyväskyläläisillä
title_fullStr Fyysisen lähiympäristön yhteys PADL-toiminnoista suoriutumiseen kotona asuvilla 80- ja 85-vuotiailla jyväskyläläisillä Fyysisen lähiympäristön yhteys PADL-toiminnoista suoriutumiseen kotona asuvilla 80- ja 85-vuotiailla jyväskyläläisillä
title_full_unstemmed Fyysisen lähiympäristön yhteys PADL-toiminnoista suoriutumiseen kotona asuvilla 80- ja 85-vuotiailla jyväskyläläisillä Fyysisen lähiympäristön yhteys PADL-toiminnoista suoriutumiseen kotona asuvilla 80- ja 85-vuotiailla jyväskyläläisillä
title_short Fyysisen lähiympäristön yhteys PADL-toiminnoista suoriutumiseen kotona asuvilla 80- ja 85-vuotiailla jyväskyläläisillä
title_sort fyysisen lähiympäristön yhteys padl toiminnoista suoriutumiseen kotona asuvilla 80 ja 85 vuotiailla jyväskyläläisillä
title_txtP Fyysisen lähiympäristön yhteys PADL-toiminnoista suoriutumiseen kotona asuvilla 80- ja 85-vuotiailla jyväskyläläisillä
topic ADL-toiminnot PADL-toiminnot ikääntyneet koti ympäristö fyysinen ympäristö kotiympäristö selviytyminen suoriutuminen muutostyöt Jyväskylä
topic_facet ADL-toiminnot Jyväskylä PADL-toiminnot fyysinen ympäristö ikääntyneet koti kotiympäristö muutostyöt selviytyminen suoriutuminen ympäristö
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/8331 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2006433
work_keys_str_mv AT rantakokkomerja fyysisenlähiympäristönyhteyspadltoiminnoistasuoriutumiseenkotonaasuvilla80ja85vu