Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa Suomessa ja Ruotsissa perusopetuksen opetussuunnitelmien vertaileva tutkimus

Bibliographic Details
Main Authors: Aallonpää-Ekrias, Niina, Oivukkamäki, Marianna
Other Authors: Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Faculty of Education and Psychology, Opettajankoulutuslaitos, Department of Teacher Education, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä, Luokanopettajakoulutus, Teacher Education, 103
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2022
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81556
_version_ 1799744726732111872
annif_keywords_txtF_mv opetus perusopetus opetussuunnitelmat luonnontieteet tutkiva oppiminen
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p2630 http://www.yso.fi/onto/yso/p19327 http://www.yso.fi/onto/yso/p5140 http://www.yso.fi/onto/yso/p6227 http://www.yso.fi/onto/yso/p18173
author Aallonpää-Ekrias, Niina Oivukkamäki, Marianna
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103
author_facet Aallonpää-Ekrias, Niina Oivukkamäki, Marianna Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103 Aallonpää-Ekrias, Niina Oivukkamäki, Marianna
author_sort Aallonpää-Ekrias, Niina
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Opettajankoulutuslaitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2022-06-08T20:04:11Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa Suomessa ja Ruotsissa : perusopetuksen opetussuunnitelmien vertaileva tutkimus</title><creator>Aallonp&#xE4;&#xE4;-Ekrias, Niina</creator><creator>Oivukkam&#xE4;ki, Marianna</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Opettajankoulutuslaitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Teacher Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="yso">vertailu</subject><subject type="yso">opetussuunnitelmat</subject><subject type="yso">tutkiva oppiminen</subject><subject type="yso">luonnontieteet</subject><subject type="yso">perusopetus</subject><available>2022-06-08T05:51:02Z</available><issued>2022</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81556</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202206083169</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202206083169</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/81556/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202206083169.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202206083169.pdf" type="application/pdf" length="938633" sequence="1"/><recordID>123456789_81556</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_81556
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:56Z
main_date 2022-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2022
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/81556\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202206083169.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202206083169.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 103
publication_first_indexed 2022-06-08T20:04:11Z
publishDate 2022
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Aallonpää-Ekrias, Niina Oivukkamäki, Marianna Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa Suomessa ja Ruotsissa : perusopetuksen opetussuunnitelmien vertaileva tutkimus vertailu opetussuunnitelmat tutkiva oppiminen luonnontieteet perusopetus
subject_txtF Luokanopettajakoulutus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_81556&index=0&size=large
title Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa Suomessa ja Ruotsissa : perusopetuksen opetussuunnitelmien vertaileva tutkimus
title_full Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa Suomessa ja Ruotsissa : perusopetuksen opetussuunnitelmien vertaileva tutkimus
title_fullStr Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa Suomessa ja Ruotsissa : perusopetuksen opetussuunnitelmien vertaileva tutkimus Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa Suomessa ja Ruotsissa : perusopetuksen opetussuunnitelmien vertaileva tutkimus
title_full_unstemmed Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa Suomessa ja Ruotsissa : perusopetuksen opetussuunnitelmien vertaileva tutkimus Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa Suomessa ja Ruotsissa : perusopetuksen opetussuunnitelmien vertaileva tutkimus
title_short Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa Suomessa ja Ruotsissa
title_sort tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa suomessa ja ruotsissa perusopetuksen opetussuunnitelmien vertaileva tutkimus
title_sub perusopetuksen opetussuunnitelmien vertaileva tutkimus
title_txtP Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa Suomessa ja Ruotsissa : perusopetuksen opetussuunnitelmien vertaileva tutkimus
topic vertailu opetussuunnitelmat tutkiva oppiminen luonnontieteet perusopetus
topic_facet luonnontieteet opetussuunnitelmat perusopetus tutkiva oppiminen vertailu
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81556 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202206083169
work_keys_str_mv AT aallonpääekriasniina tutkivaoppiminenluonnontieteidenopetuksessasuomessajaruotsissaperusopetukse