_version_ 1799744720574873600
annif_keywords_txtF_mv itseohjautuvuus työelämä verkkojulkaisut työntekijät johtajuus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p8016 http://www.yso.fi/onto/yso/p16262 http://www.yso.fi/onto/yso/p4049 http://www.yso.fi/onto/yso/p1075 http://www.yso.fi/onto/yso/p8420
author Hänninen, Heli
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Aikuiskasvatus Adult Education 102
author_facet Hänninen, Heli Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Aikuiskasvatus Adult Education 102 Hänninen, Heli
author_sort Hänninen, Heli
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2022-06-06T20:00:40Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Itseohjautuvuus ty&#xF6;el&#xE4;m&#xE4;ss&#xE4; uutismedioiden verkkojulkaisuissa</title><creator>H&#xE4;nninen, Heli</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Aikuiskasvatus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Adult Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">102</contributor><subject type="other">ty&#xF6;el&#xE4;m&#xE4;n muutos</subject><subject type="other">uutismediat</subject><subject type="yso">asiantuntijuus</subject><subject type="yso">itseohjautuvuus</subject><subject type="yso">ty&#xF6;el&#xE4;m&#xE4;</subject><available>2022-06-06T11:32:08Z</available><issued>2022</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81513</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202206063130</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202206063130</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/81513/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202206063130.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202206063130.pdf" type="application/pdf" length="672027" sequence="1"/><recordID>123456789_81513</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_81513
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:12Z
main_date 2022-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2022
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/81513\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202206063130.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202206063130.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 102
publication_first_indexed 2022-06-06T20:00:40Z
publishDate 2022
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Hänninen, Heli Itseohjautuvuus työelämässä uutismedioiden verkkojulkaisuissa työelämän muutos uutismediat asiantuntijuus itseohjautuvuus työelämä
subject_txtF Aikuiskasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_81513&index=0&size=large
title Itseohjautuvuus työelämässä uutismedioiden verkkojulkaisuissa
title_full Itseohjautuvuus työelämässä uutismedioiden verkkojulkaisuissa
title_fullStr Itseohjautuvuus työelämässä uutismedioiden verkkojulkaisuissa Itseohjautuvuus työelämässä uutismedioiden verkkojulkaisuissa
title_full_unstemmed Itseohjautuvuus työelämässä uutismedioiden verkkojulkaisuissa Itseohjautuvuus työelämässä uutismedioiden verkkojulkaisuissa
title_short Itseohjautuvuus työelämässä uutismedioiden verkkojulkaisuissa
title_sort itseohjautuvuus työelämässä uutismedioiden verkkojulkaisuissa
title_txtP Itseohjautuvuus työelämässä uutismedioiden verkkojulkaisuissa
topic työelämän muutos uutismediat asiantuntijuus itseohjautuvuus työelämä
topic_facet asiantuntijuus itseohjautuvuus työelämä työelämän muutos uutismediat
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81513 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202206063130
work_keys_str_mv AT hänninenheli itseohjautuvuustyöelämässäuutismedioidenverkkojulkaisuissa