_version_ 1799746809422151680
annif_keywords_txtF_mv yritykset hallitukset (yhteisöt) kasvuyritykset yritystoiminta johtaminen
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p3128 http://www.yso.fi/onto/yso/p37875 http://www.yso.fi/onto/yso/p21131 http://www.yso.fi/onto/yso/p1181 http://www.yso.fi/onto/yso/p554
author Salmikangas, Tapani
author2 Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Tietojärjestelmätiede Information Systems Science 601
author_facet Salmikangas, Tapani Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Tietojärjestelmätiede Information Systems Science 601 Salmikangas, Tapani
author_sort Salmikangas, Tapani
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Informaatioteknologia
faculty_txtF Informaatioteknologian tiedekunta
first_indexed 2022-06-06T20:00:40Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Yrityksen hallituksen merkitys ohjelmisto-startupeissa</title><creator>Salmikangas, Tapani</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Informaatioteknologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Information Technology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Informaatioteknologia</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Information Technology</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Tietoj&#xE4;rjestelm&#xE4;tiede</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Information Systems Science</contributor><contributor type="oppiainekoodi">601</contributor><subject type="yso">yritykset</subject><subject type="yso">startup-yritykset</subject><subject type="yso">kasvuyritykset</subject><subject type="yso">hallitukset (yhteis&#xF6;t)</subject><available>2022-06-06T06:55:46Z</available><issued>2022</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81476</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202206063093</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202206063093</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/81476/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202206063093.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202206063093.pdf" type="application/pdf" length="257070" sequence="1"/><recordID>123456789_81476</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_81476
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:51Z
main_date 2022-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2022
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/81476\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202206063093.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202206063093.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 601
publication_first_indexed 2022-06-06T20:00:40Z
publishDate 2022
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Salmikangas, Tapani Yrityksen hallituksen merkitys ohjelmisto-startupeissa yritykset startup-yritykset kasvuyritykset hallitukset (yhteisöt)
subject_txtF Kognitiotiede
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_81476&index=0&size=large
title Yrityksen hallituksen merkitys ohjelmisto-startupeissa
title_full Yrityksen hallituksen merkitys ohjelmisto-startupeissa
title_fullStr Yrityksen hallituksen merkitys ohjelmisto-startupeissa Yrityksen hallituksen merkitys ohjelmisto-startupeissa
title_full_unstemmed Yrityksen hallituksen merkitys ohjelmisto-startupeissa Yrityksen hallituksen merkitys ohjelmisto-startupeissa
title_short Yrityksen hallituksen merkitys ohjelmisto-startupeissa
title_sort yrityksen hallituksen merkitys ohjelmisto startupeissa
title_txtP Yrityksen hallituksen merkitys ohjelmisto-startupeissa
topic yritykset startup-yritykset kasvuyritykset hallitukset (yhteisöt)
topic_facet hallitukset (yhteisöt) kasvuyritykset startup-yritykset yritykset
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81476 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202206063093
work_keys_str_mv AT salmikangastapani yrityksenhallituksenmerkitysohjelmistostartupeissa